«Etterlyst» tilbake på ny tv-kanal

Gled deg til krimprogrammet Etterlyst på Viasat4. Hvermandag vil tv-seerne hjelpe politiet med å løse krimgåter.

Publisert Sist oppdatert

Uten bilder blir det dårlig TV, konstaterer Olav Rønneberg (foto: Stig Kolstad)

Uløste drap, større vinningssaker og viktigekriminalpolitiske temaer skal tas opp i 2007-utgaven av Etterlyst, nå på en avhøstens nystartede tv-kanaler.

Studenter og politi

Som tidligere er det avgangsstudenter fra PHS som skal ta imot tips på telefon fra seerne. 10 studenter vil sitte i studio og ta i mottipsene. De lagres på en server som kun politiet har tilgang til. Etter endtprogram tar politiet med seg en fil med tipsene og gir dem til de respektivepolitidistriktene som presenterer sine saker i programmene.

- Uten politiets velvillige bistand hadde det ikke værtmulig å lage dette programmet, sier redaksjonssjef i Strix Televisjon, OlavRønneberg, til Politiforum. Strix produserer programmet, noe de også har gjortpå TV3 i Sverige siden 1990.

Det er den nye tv-kanalen Viasat4, som eies av Modern TimesGroup, som skal sende Etterlyst i Norge hver mandag klokken 21.30. MTG eierogså TV3 og P4.

Positivt politi

Rønneberg gir honnør spesielt til Politidirektoratet og tilKripos, som har stilt seg positive til programmet. POD har gitt grønt lys tilat politidistriktene kan benytte Etterlyst til hjelp i saker. En rekkepolitidistrikter har sagt seg villig til å presentere uløste saker. Oppstart er17. september, og ny programleder er Kjetil Johnsen, tidligere journalist iDagsrevyen.

For den ivrige tv-seer er programmet Etterlyst kjent frafør. Hele tiden har Strix produsert programmet, først som "Efterlyst" på svenskTV3, deretter på norsk TV3. Så kom «Øyenvitne» på TV2, hvor også politietdeltok og fikk verdifulle tips i saker hvor etterforskerne sto fast.Programmene har hatt høye seertall.

- Vi ønsker også å presentere store temaer. Dette kanvariere. Å presentere Beredskapstroppen, problemer rundt omskjæring samt lagenoe om avhørsteknikk, kan være aktuelle temaer, sier Rønneberg.

Dagferske hendelser vil også bli presentert. Det enestekravet er å få tilgang til overvåkingsbilder. Uten bilder blir det dårlig tv!

Rekonstruksjon

Som tidligere blir kriminalsakene rekonstruert for å hjelpeaktuelle vitner til å huske bedre av hva som skjedde. Selv skytingen påKalbakken i Oslo kunne vært presentert dagen etter i Etterlyst, med bruk avbilder fra selve åstedet samt noe rekonstruksjon.

- Nyhetsjournalister vil stille andre spørsmål enn politiet på et åsted. Vi erinteressert i hviken gate en aktuell bil kjørte, i stedet for motiv ogvåpentyper, sier Rønneberg.

Han lover bruk av grafikk som skal hjelpe til med åvisualisere ugjerningene. Strix TV bruker for øvrig det samme kartselskapet sompolitiet (Geodata) for å visualisere detaljer fra et åsted.

- Jo mer tid politiet gir oss, jo mer tid på skjermen vil defå, sier Rønneberg. Han er svært tilfreds med å få nylig pensjonerte FinnAbrahamsen med på laget, som krimekspert i studio og rådgiver for programmet.Abrahamsen deltar på skjermen fra 1. oktober, og blir programmets svar på LeifGW Persson på TV3 i Sverige.

Uløste drapssaker

Det er ran med knivstikking på Rema 1000, Meta Øverli-drapetog Bråthen-drapet i Oslo som vil være de første sakenetv-seerne får se. FraDrammen får vi se overvåkingsvideoen fra en urmakerforretning som ble utsattfor ran.

Og så er det bare å ringe om man vet noe: Det aktuellenummeret vil bli

04275

PS: Efterlyst i Sverige har egen hjemmeside,www.efterlyst.tv3.se, hvor du blant annet kan se trafikkpolitiets egne videoer.Også Etterlyst får egen hjemmeside, opplyser Rønneberg.

Etterlyst - på Viasat4 mandager

kl. 21.30

Løser hver 4. sak

I Sverige har Efterlyst på TV3 ukentlig 500.000 seere og erdet lengstlevende programmet på kommersiell tv. Hver fjerde sak som tas opp,blir løst.

Programleder siden 1990 har vært Hasse Aro, som blant annethar mottatt prisen «Årets programleder» for sin innsats i Efterlyst.

Rikspolisstyrelsen, tilsvarende POD, deltar ukentlig iprogrammet med to ansatte. I tillegg deltar professor Leif GW Persson sområdgiver. Persson lager også gjerningsmannsprofiler.

Efterlyst produseres etter ide fra "Crimewatch" (BBC)og "Americas Most Wanted".

Hvor se Etterlyst?

Nå i september starter det nye bakkenettet, og det er sluttpå analoge tv-signaler. Alle tv-eiere må enten ha kabel-tv, digital mottakereller parabol fra nå av. Har du kabel-tv, har du tilgang til Viasat4.

Har du kun tv-antenne i dag, må du kjøpe digital mottaker.RiksTV, den nye distributøren av digitale signaler, har Viasat4 i sinabonnementspakke kalt «Rikspakken».

En digital mottaker koster 1500 kroner. Men da vil du kun fåinn NRK-kanalene gratis. Kjøper du «Rikspakken» fra RiksTV, får du utdelt enkonvolutt med programkortet sammen med digitalboksen og dermed tilgang tilViasat4. Pakken koster 3200 kr i året, og kjøpes den sammen meddigitalmottaker, får du mottakeren for 500 kroner. For dem som har ZTV, vilViasat4 overta denne kanalen.

Uenig om lønn

Studentene i tredje trinn på PHS er ikke fornøyd med å jobbegratis. - MTG går med milliardoverskudd, og vi er i dialog med Strix for å fåtil en betalingsordning. Det er mye arbeid, sier nestleder i PF-studentene,Henrik W. Holst.

_____