Sigve Bolstad leser politianalysen.
Sigve Bolstad leser politianalysen.

– En grundig analyse

PF-leder Sigve Bolstad sier politianalysen er et godt grunnlag i den videre prosessen mot et best mulig politi.

Publisert Sist oppdatert

– Politiets Fellesforbund (PF) har lenge bedt om en politianalyse, og det har vi nå fått. Vi oppfatter det som om utvalget har gjort en grundig jobb, så jeg gleder meg til å lese gjennom rapporten, sier Bolstad til Politiforum.

Han sier det drøye 300-sider lange dokumentet er et godt grunnlag i arbeidet for å få et best mulig politi, en målsetting både PF, arbeidsgiver og publikum kan enes om.

– Jeg er glad for hovedkonklusjonen, som peker på at det er et stort sprik i politi-Norge, og at det ikke finnesettpoliti. Vi ønsker oss et enhetspoliti, som er likt over hele landet. Rapporten erkjenner også at dette skyldes en kombinasjon av ressursbruk og rammevilkår. Det handler om at politiet må drives mer effektivt, men at det også koster penger med et godt politi. Det betyr at det også må skytes inn nye midler ved behov, understreker PF-lederen.

Bolstad sier at PF er glad for det store fokuset på lokalt forankret politi og en god hverdagsberedskap i rapporten.

– Jeg opplever at alle er enige om det.

– Ta vare på medlemmene

Under omstillingsprosessene som nå vil komme, er Bolstad opptatt av å ivareta medlemmene.

– Det pågår allerede store omstillinger i politiet. Politianalysen vil føre til enda mer omstilling og endring. Hvis for eksempel distrikter blir slått sammen, vil det få svært mye å si for våre ledermedlemmer. Hvis sivile oppgaver flyttes ut, vil det har stor betydning for de sivile medlemmene våre. Som fagforening er det vår kjerneoppgave å ta vare på medlemmene i slike prosesser. Det blir et viktig fokus framover, understreker han.

I politianalysen peker utvalget på hva som bør gjøres for at politiet skal kunne løse sine kjerneoppgaver bedre. Bolstad er enig i det, men med forbehold.

– Vi ønsker å bli veldig gode på kjerneoppgavene, men vil ikke ha det slik at politiet bare rykker ut til drap og alvorlige hendelser. Vi må også kunne ta oss tid til å pleie og lytte til innbyggerne, og ikke bare vise oss på utrykning. Det ligge mange viktige oppgaver i møtepunktet med publikum. Der bygger vi tillit, sier han.

Bolstad advarer i så måte mot å fjerne for mange sivile oppgaver fra politiet.

– Det er som et tannhjul; hvis det skal gå rundt, så er det viktig at ikke for mange tenner er borte.

Opprettet lesegruppe

PF-lederen sier hans organisasjon «ønsker å være en viktig bidragsyter for et enda bedre politi».

– Men vi må også ha respekt for at det er arbeidsgiver som må stå til ansvar for eventuelle mangler ved måloppnåelsen. Så trenger vi større forutsigbarhet når det kommer til investeringer. Samtidig må også PF gjennomføre en selvransakelse, og se om det er noe vi kunne ha gjort bedre. Jeg lover at vi legger opp til en god samhandling med politiledelsen, understreker Bolstad.

For PF er det nå viktig å sette seg grundig inn i rapporten, før høringsfristen går ut 1. oktober. Fagforeningen har derfor opprettet en lesergruppe internt, som skal saumfare alle de 323 siden i politianalysen.

– Nå er det viktig å puste med magen, og se hva som faktisk står i rapporten, sier Bolstad.