– En glemt gruppe

Justiskomiteens leder Per Sandberg (Frp) vil sette arrestforvarerne på kartet. – Situasjonen deres er uholdbar, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Sandberg har selv snakket med ledende arrestforvarer Pål Klethagen i Oslo sentralarrest, og har gjort egne erfaringer gjennom å være med på politipatrulje i hovedstaden.

– Det var en aha-opplevelse å med egne øyne se personer bli innbragt til arresten, og hvilke utfordringer som ligger der. I en situasjon måtte det sju personer til for å få en arrestant inn i buret, sier Sandberg.

Han tar selvkritikk for at han gjennom fire år som justiskomiteens leder, ikke har viet mye oppmerksomhet til arrestforvarerne som gruppe.

– De er på mange måter en glemt gruppe, og jeg kan ikke huske at vi har diskutert dem i justiskomiteen de siste fire årene. I debatter rundt arrestasjonsteknikk i politiet, nevnes ikke arrestforvarerne. At de opplever at treningsforholdene nærmest blir radert bort, er totalt uakseptabelt. Jeg skal sette denne gruppen på kartet, lover Frp-politikeren.

Han frykter i likhet med Klethagen at manglende trening kan føre til skader på innsatte.

– Og da vil kritikken selvfølgelig ramme arrestforvarerne, i oppslag i VG og Dagbladet.

Sandberg mener det bør være aktuelt å lovfeste en oppfølging fra arbeidsgivers side, og at antallet treningstimer bør økes. Introduksjonskurset på 40 timer bør - i likhet med Oslo politidistrikts praksis - heves til 70 obligatoriske timer over hele landet.

– Om noen bruker fritiden sin for å styrke egen kompetanse til nytte for arbeidsgiver, bør dette også gjenspeile seg i høyere lønn, mener Sandberg.

Han tenker også tanken om en egen, mobil «arrestforvarergruppe» som kan overta politipatruljenes oppgaver med å frakte arrestanter til arresten.

– Her kan vi tenke bredere, sier Sandberg, og varsler at han ønsker å trekke inn også personer med begrenset politimyndighet i den kommende Resultatreformen.