Svein Alfnes og Sander Ensink fra Øvre Eiker lensmannskontor vet hva som står på ønskelista: «Evidenzer Mobile».
Svein Alfnes og Sander Ensink fra Øvre Eiker lensmannskontor vet hva som står på ønskelista: «Evidenzer Mobile».

– Dropp blodprøven og spar viktig tid

Det tas unødvendig mange blodprøver etter promillekontroller, mener UP. Distriktene kan gjøre mer på jobb på stedet og spare ressurser ved å bruke «Evidenzer» mer.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2013 har «Evidenzer Mobile» vært politiets instrument for å måle alkohol gjennom utånding. Evidenzeren bruker ti minutter på å gi et pålitelig måleresultat, langt mindre enn tiden det tar å frakte en person mistenkt for promillekjøring til blodprøve.

Våren 2014 fullførte Utrykningspolitiet (UP) utplassering av Evidenzer i samtlige av de 27 politidistriktene. Totalt har politiet nå 100 Evidenzere ute i drift, 83 tilknyttet distriktene og 17 i UP sine biler. Men flere distrikter har et stykke å gå på bruken av dem, forteller Grethe Brennhovd Clausen, politioverbetjent i UP.

– Vi må få opp bruken. Det er Evidenzer som primært skal benyttes der det kun er alkohol som skal måles. Ved å i tillegg benytte instrumentene mobilt i kjøretøy eller båt, er det virkelig tid og ressurser å spare, sier Claussen.

Tallene viser nemlig at det fortsatt tas flere blodprøver enn utåndingsprøver for å dokumentere kjøring med promille.

Feil i siste Politiforum

I siste utgave av Politiforum ble feil versjon av denne teksten trykket. Dette medførte at artikkelen inneholdt feilaktige opplysninger. Politiforum beklager.

2317 blodprøver ble det tatt i 2014, mot 1851 utåndingsprøver. Til sammenligning benyttet politiet i Sverige i 2013 utåndingsprøver tre ganger så ofte som blodprøve.

Sparer mye tid

Claussen opplyser om at man i Sverige har erfart at flere timeverk spares per sak på å ta prøven ute med en Evidenzer, sammenlignet med en blodprøve. Man slipper å frakte personen til blodprøve, vente på svar og kan fullføre langt mer av saken ute på stedet.

– Dette er i tråd med mer politiarbeid på stedet. Avhør kan i mange tilfeller gjennomføres samtidig, og saken kan være klar til påtalemessig avgjørelse etter få timer. Saksbehandlingstiden reduseres dermed kraftig i forhold til bruk av blodprøve. Det er også et langt mindre inngrep overfor siktede å blir fremstilt for utånding, og ved lavpromille kan man unngå unødvendige førerkortbeslag ved at prøvesvaret foreligger med en gang.

Mobil bruk eller å ta med seg instrumentet til nærmeste driftsenhet, kan gjøre det lettere å gjennomføre ruskontroller ute i distriktene, mener Clausen. Instrumentet krever 12 volts strøm i bilene, noe som koster rundt 6000 kroner i kabler og kontakter. Men det er en liten investering sammenlignet med det man sparer, mener politioverbetjenten.

Grethe Brennhovd Claussen i UP
Grethe Brennhovd Claussen i UP

Clausen tror usikkerhet er en av årsakene til at man fortsatt bruker mange blodprøver.

– Det er for eksempel mange som tror at man må ta blodprøve når fører ikke tas bak rattet, fordi de tror man må regne tilbake på alkoholprosenten hvis man tas etter de har kjørt. Men Høyesterett har sagt at tilbakeregning ikke skal gjøres tidligere enn to timer etter siste alkoholinntak. Derfor skal man i de fleste tilfeller når siktede ikke har drukket etter kjøringen, benytte utåndingsprøve hvis man har tilgang til instrumentet og utdannet personell som kan utføre prøven, forklarer Clausen.

Ivaretar beredskapen

Evidenzeren kan tas med i bil dersom det tilrettelegges for det.
Evidenzeren kan tas med i bil dersom det tilrettelegges for det.

Derfor er det viktig at politiet har nok utdannet personell som kan bruke instrumentet. UP i Stavern utdanner instruktører som gjennomfører periodisk kontroll og lærer opp lokale brukere.

Politioverbetjent Svein Alfnes fra Øvre Eiker lensmannskontor er en av deltakerne, og ønsker seg en Evidenzer til tjenestestedet. Han mener beredskapen ivaretas ved bruk av utåndingsapparatet.

– Ofte går det to timer på legevakta i Drammen. Da synker beredskapen i Øvre Eiker når man må kjøre dit, sier Alfnes.

Og redusert tidsbruk er også viktig for de som blir tatt mener han.

– Det er en stor inngripen å ta førerkortet til noen. Ti minutter uten førerkort når man venter på svar fra apparatet, er mye mindre en all tiden man venter på blodprøve, sier Alfnes.