Politidistriktene bør forberede seg på samme budsjett neste år som i år, i tillegg på å forberede seg på tiltak hvis politiet tvinges til å kutte.
Politidistriktene bør forberede seg på samme budsjett neste år som i år, i tillegg på å forberede seg på tiltak hvis politiet tvinges til å kutte.

Distriktene må forberede for reduksjon i budsjettet også neste år

Men politiets økonomisjef sier det kun er for å være beredt på omprioriteringer, og har troen på et budsjett på samme nivå som i 2017.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har politidistriktene fått beskjed om å planlegge neste års budsjett ut ifra to scenarioer: Et budsjett som blir det samme som inneværende år, og et budsjett med to prosent reduksjon.

Sånn blir det også for 2018, framkommer det av førsteutkastet til Politidirektoratets føringer for distriktene.

Politidirektoratet (POD) skriver at det per nå er betydelig usikkerhet rundt hvilke områder som vil prioriteres i 2018 og hvordan det vil slå ut på budsjettet. Derfor bes distriktene om å forberede tiltak som kan dekke inn en reduksjon i budsjettet.

– Dette er ikke et signal om kutt for distriktene, men det handler om å planlegge sånn at vi har et handlingsrom som står i forhold til den usikkerheten vi per nå ser i 2018-budsjettet. Det kan for eksempel komme eksterne prioriteringer som gjør at vi kan måtte omprioritere. Da er det en fordel at man har forberedt tiltak, slik at det ikke skal komme som sjokk på virksomheten, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet.

Først og fremst ønsker POD å signalisere at det er en usikkerhet i budsjettet, forteller han.

Frede Hermansen, avdelingsdirektør i POD.
Frede Hermansen, avdelingsdirektør i POD.

– Men stort mener vi at situasjonen ser bedre ut, og vi jobber hardt for å videreføre nivået fra 2017, slik at vi får et bra budsjett for etaten neste år.

Satsningsområder kan bli endret

Hermansen sier det på denne tiden av året tradisjonelt er mye usikkerhet rundt budsjettet for neste år.

– Det knytter seg til at regjeringen ikke er ferdig med budsjettet ennå. Hva regjeringen prioriterer opp og ned er uklart for oss på nåværende tidspunkt.

Men politiet lukter også lunta for konkrete saksområder som kan koste mer eller mindre neste år.

Blant annet kan økt kontroll av reisende inn i landet og færre utlendinger slå ut på prioriteringene i den ene eller andre retningen.

– Det er usikkerhet rundt hva endringer i EUs krav til grensekontroll har å si for politiet. Det er også usikkerhet rundt hva som skjer på retur av utlendinger. I 2016 fikk politiet en migrasjonspakke som ble videreført i en viss grad i 2017. Men dette er penger regjeringen kan velge å bruke på andre ting og som påvirker helheten.

– Vil et mulig regjeringsskifte kunne by på overraskelser for budsjettet?

– Normalt sett vil en ny regjering gi et tillegg til det statsbudsjettet som foreslås på høsten. Det kan også påvirke det hele, sier Hermansen.

Frie midler kan flyttes på

POD løfter også fram at distriktene i år fikk en del frie midler som ble benyttet til formål med midlertidig virkning.

Blant annet fikk distriktene 295 millioner kroner i frie driftsmidler av politikerne. Deler av disse midlene vil kunne ble vurdert på nytt og flyttet på, forteller avdelingsdirektøren.

– Hvordan har disse frie driftsmidlene hjulpet?

– De har sørget for at driften kan stabiliseres i distriktene.

– Men nå kan midlene bli flyttet på. Kan du gi eksempler?

– En del midler er jo bundet opp ute, men noe vil kunne omprioriteres. Grovt sett fordelte vi de frie midlene «pro rata», etter størrelsen på distriktene og der vi så det var behov, men den fordelingen vil i noen grad kunne endres neste år, avslutter Hermansen.