Disse vil bli politimestre

Foreløpige søkerlister er klare. Fortsatt mulig å søke.

Publisert Sist oppdatert

Politiet har offentliggjort foreløpige søkerlister for de ti utlyste politimesterstillingene. Fristen er fortsatt 30. september, og listene vil bli oppdatert etter at fristen er ute.

Totalt har Politidirektoratet 37 søkere å velge mellom på de ti stillingene så langt. 14 av søkerne er politimestre i dag. Det er levert inn 46 søknader, siden flere av søkerne har søkt jobb flere steder.

På spørsmål om hvorfor listene offentliggjøres nå svarer Politidirektoratet i en mail til Politiforum:

«POD har fått flere innsynsbegjæringer i listene. Etter en vurdering er vi kommet til at det er riktig å offentliggjøre de foreløpige listene slik de så ut ved den opprinnelige søknadsfristen 31.08.»

Fra før av er det kjent at Ole B. Sæverud forblir politimester i Troms politidistrikt og Hans Sverre Sjøvold forblir politimester i Oslo.

Disse ønsker å bli politimestre (nåværende politimestre er uthevet):

Agder:

Kirsten Marie Lindeberg og Kathinka Mohn.

Finnmark:

Alexandru Ovidiu Matioc og Ellen Kathrine Hætta.

Innlandet:

Thorbjørn Gaarder, Rolf Thoresen, Curt A. Lier, John Martin Welhaven, Arne Hammersmark, Jan Helge Dale. Én mannlig søker er unnatt offentlighet.

Møre og Romsdal:

Rune Skjold, Ingar Olav Bøen, Ove Brudevoll, Ole Ingar Ødegård. Én mannlig søker er unntatt offernlighet.

Nordland:

Thorbjørn Gaarder, Rune Skjold, Tone Elisabeth Vangen, Geir Ove Heir.

Sør-Vest:

Hans Vik.

Sør-Øst:

Curt A. Lier, Johan Martin Welhaven, Johan Brekke, Torodd Veiding, Christine Fossen, Jan Helge Dale. Én mannlig søker er unntatt offentlighet.

Trøndelag:

Atle Matre, Nils Kristian Moe, Siw Hind, Anne Birgit Ulvin, Olav Sigbjørn Bjerkem. Én kvinnelig søker er unntatt offentlighet.

Vest:

Rune Birger Nilsen, Rune Skjold, Anne-Margrete Bollman.

Øst:

Thorbjørn Gaarder, Jon Steven Hasseldal, Curt A. Lier, Arne Jørgen Olafsen, Bjørn Eirik Vandvik, Johan Martin Welhaven, Eystein Bonnevie-Svendsen, Fam Hotvedt Gjerløw. Én mannlig søker unntatt offentlighet.