To politidistrikter blir som i dag. I Østfinnmark sitter Ellen Katrine Hætta. I Oslo Hans Sverre Sjøvold. Hvem blir de andre ti?
To politidistrikter blir som i dag. I Østfinnmark sitter Ellen Katrine Hætta. I Oslo Hans Sverre Sjøvold. Hvem blir de andre ti?

Disse kjemper om jobb som politimestere

15 politimestere blir overtallige når antallet politidistrikter kuttes fra 27 til 12. Vi har sett nærmere på hvem som blir - og hvem som må gå.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge informasjon som VG har fått, vil Politi-Norge bli delt inn i 12 politidistrikter allerede fra 1. januar 2016 - dersom regjeringen får det som den vil.

Avisas kilder skisserer et politi-kart hvor kun politidistriktene Østfinnmark og Oslo forblir som i dag. Etter all sannsynlighet forblir dermed Ellen Katrine Hætta politimester i Østfinnmark og Hans Sverre Sjøvold politimester i Oslo.

De to er ansatt på åremål som varer til henholdsvis 2017 for Hætta og 2018 for Sjøvold. For de ti andre politidistriktene er det imidlertid flere om sjefsjobben.

Politidirektoratet har imidlertid lenge forberedt seg på den planlagte reduksjonen i politidistrikter, og så mange som 15 av dagens 27 politimestere er derfor midlertidig konstituert ut 2015.

Nord politidistrikt

Ole Bredrup Sæverud
Ole Bredrup Sæverud

Skal bestå av Troms fylke og Vestfinnmark politidistrikt. Ole Bredrup Sæverud er i dag politimester i Troms politidistrikt, og ansatt på åremål til 2018.I Vestfinnmark politidistrikt er Morten Daae konstituert som politimester ut året. Deler av Midtre Hålogaland politidistrikt, hvor Hugo Henstein er konstituert politimester ut 2015, kommer også innunder det nye politidistriktet.

Sannsynlig ny politimester: Ole Bredrup Sæverud


Geir Ove Heir
Geir Ove Heir

Nordland politidistrikt

Skal bestå av Nordland fylke. Inkluderer deler av Midtre Hålogaland politidistrikt, hvor Hugo Henstein er konstituert som politimester ut året. Inkluderer også Salten politidistrikt, hvor Geir Ove Heir er ansatt på åremål til 2017, og Helgeland politidistrikt, hvor Håvard Fjærli er konstituert ut året.

Sannsynlig ny politimester: Geir Ove Heir

Nils Kristian Moe
Nils Kristian Moe

Trøndelag politidistrikt

Skal bestå av Nord- og Sør-Trøndelag fylke, og dermed også dagens Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikter. Både Trond Prytz (Nord-Trøndelag) og Nils Kristian Moe (Sør-Trøndelag) er konstituert som politimestere ut året. Prytz fyller imidlertid 70 år i 2015, og går formodentlig av med pensjon. Sannsynligvis vil Moe være høyaktuell for å fortsette som politimester for det nye distriktet, da hovedsetet for politidistriket nok vil forbli i Trondheim, hvor han i dag jobber.

Sannsynlig ny politimester: Nils Kristian Moe

Møre og Romsdal politidistrikt

Skal bestå av politidistriktene Nordmøre og Romsdal, og Sunnmøre. Både politimester Arnstein Nilssen (Nordmøre og Romsdal) og politimester Ingar Bøen (Sunnmøre) er konstituert ut 2015. Nilssen fyller 66 år i 2015, og hvorvidt han da er klar for en ny periode, er uvisst. Bøen ble først konstituert som politimester i desember i fjor, men har vært politimesterens faste stedfortreder i en årrekke før det.

Spørsmålet er om hovedsetet i det nye politidistriktet blir i Ålesund eller Kristiansund - og om det er aktuelt for Bøen å flytte på seg dersom hovedsetet havner nord i fylket.

Mulig ny politimester: Ingar Olav Bøen

Hans Vik
Hans Vik

Vest politidistrikt

Skal bestå av Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke. Ronny Iden er i dag konstituert politimester i Sogn og Fjordane ut 2015, mens visepolitimester John Reidar Nilsen er konstituert i Hordaland politidistrikt - en konstituering som skjedde sist helg da politimester Geir Gudmundsen ba om å bli innbeordret til Politidirektoratet i etterkant av avsløringer i Monika-saken.

Gudmundsen er ansatt på åremål til 2016, og har selv varslet at konstitueringen av Nilsen skal vare til granskningsarbeidet rundt Monika-saken er avsluttet. Det er likevel usikkert hvorvidt han har en framtid som politimester - og dermed som politimester i det nye Vest politidistrikt, hvor hovedsetet blir i Bergen. Per i dag er det derfor ingen klare politimesterkandidater for dette nye distriktet.

Usikkert hvem som blir politimester

Kirsten Lindeberg
Kirsten Lindeberg

Rogaland politidistrikt

Skal bestå av Rogaland fylke, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og Sirdal kommune i Vest-Agder. I dag er Hans Vik politimester i Rogaland, ansatt på åremål til 2017. Steinar Langholm er konstituert politimester i Haugaland- og Sunnhordland ut året.

Sannsynlig ny politimester: Hans Vik

Christine Fossen
Christine Fossen


Agder politidistrikt

Skal bestå av de to Agder-fylkene, minus Sirdal kommune i Vest-Agder. I dag er Kirsten Marie Lindeberg konstituert politimester i Agder ut 2015. Lindeberg, som fyller 62 år i år, har vært politimester i Agder siden 2008, og antas å være høyaktuell som politimester også i det nye politidistriktet.

Sannsynlig ny politimester: Kirsten Marie Lindeberg

Arne Jørgen Olafsen
Arne Jørgen Olafsen


Sør-Øst politidistrikt

Skal bestå av fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Asker og Bærum politidistrikt. Det nye politidistriktet inkluderer hele fem av dagens politidistrikter: I Nordre Buskerud er Sissel Hammer politimester på åremål til 2017, mens Rita Kilvær er politimester i Telemark på åremål til 2018. Johan Brekke (Søndre Buskerud), Terje Nybøe (Asker og Bærum) og Christine Fossen (Vestfold) er alle kostituerte ut 2015.

Drammen er det sannsynlige, nye hovedsetet for politidistriktet. De som framstår som naturlige kandidater til den nye politimesterstillingen, er Kilvær og Hammer. Den massive kritikken mot Hammer i etterkant av 22. juli, taler imidlertid mot at hun får jobben som toppleder for et enda større politidistrikt. For Kilvær er spørsmålet om det er aktuelt å flytte på seg eller pendle fra Vestfold til Drammen.

Tormod Bakke
Tormod Bakke

Fossen har på sin side erfaring som politimester i Søndre Buskerud i 11 år, da med Drammen som arbeidsplass. Med sin bakgrunn kan hun være en mulig kandidat. Det samme kan sies om Brekke, tidligere politimester i Sogn og Fjordane, som også har bodd i Drammen tidligere. Den tidligere Delta-mannen Nybøe er sannsynligvis for fersk, med kun et halvt års erfaring som politimester på baken. Samtidig trenger politidirektøren gode, kvinnelige politimestere.

Likevel er dette et av distriktene hvor det forventes størst kniving om politimesterjobben.

Sannsynlig ny politimester: Christine Fossen

Øst politidistrikt

Skal bestå av politidistrikene Follo, Romerike og Østfold. I dag er både Bjørn Vandvik (Romerike) og Jon Steven Hasseldal (Østfold) konstituerte som politimestere ut 2015, mens Follo-politimester Arne Jørgen Olafsen er ansatt på åremål til 2019. Det er usikkert hvor hovedsetet i Øst politidistrikt vil ligge - både Lillestrøm og Sarpsborg vil nok gjerne ha politimesteren til sin by. Spørsmålet er om det er Lillestrøms nærhet til Oslo eller Østfolds grensutfordringer som vektlegges.

Vandvik er den minst erfarne av trioen, og sannsynligvis ikke aktuell. Hasseldal, i sin tid Norges yngste politimester, sa i fjor opp stillingen som politimester på Sunnmøre for å gå inn i tilsvarende, konstituerte stilling i Østfold. Han har utad ikke lagt skjul på sine ambisjoner, og vil helt sikkert ønske seg også denne jobben.

Olafsen har på sin side ni års erfaring som politimester i Follo og sjef for Politiets Utlendingsenhet, og har allerede erfaring med reformer, etter å ha loset distriktet gjennom en sentraliseingsreform i 2010-2011. Samtidig er Olafsen en som ikke er redd for å stille kritiske spørsmål til Politidirektoratet. Spørsmålet er om det kommer til å tale mot ham.

Mulig ny politimester: Arne Jørgen Olafsen

Innlandet politidistrikt

Skal bestå av fylkene Oppland og Hedmark. Dette inkluderer politidistriktene Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland. Åremålet til politimester Arne Hammersmark (Gudbrandsdal) går ut i år, mens Hedmark-politimester Tormod Bakkes åremål går ut i 2018 og Vestoppland-politimester Johan Martin Welhavens åremål går ut i 2017.

Både Hammersmark (visepolitimester i Rogaland i 7 år og politimester i Gudbrandsdal i 6 år), Welhaven (assisterende sjef for Spesialenheten i 5 år og politimester i Vestoppland i 4 år) og Bakke (politimester i Hedmark i 9 år) har lang erfaring som politiledere, og er dermed alle aktuelle kandidater.

Hovedsetet for Innlandet politidistrikt blir sannsynligvis liggende på Hamar, ettersom både lagmannsretten og Spesialenheten for politisaker allerede er lokalisert i byen.

Sannsynlig ny politimester: Tormod Bakke