Marit Fostervold fortsetter som visepolitimester i Trøndelag.
Marit Fostervold fortsetter som visepolitimester i Trøndelag.

Disse er nye visepolitimestre

Regjeringen har utnevnt de tolv nye visepolitimesterne.

Publisert Sist oppdatert

Etter en flere måneder lang prosess, bekreftet Politidirektoratet forrige uke at de omsider hadde sendt sin innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet. Og nå har altså regjeringen også bestemt seg.

– De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes. I den nye politidistriktsstrukturen blir visepolitimesteren en tydeligere og mer reell toppleder, med nærmere definering mot politimesteren som stedfortreder og med støttefunksjon som hovedoppgave, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding.

Visepolitimestrene er utnevnt med åremål på seks år.

Fem kvinner, sju menn

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er også tilfreds.

­­Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass nye visepolitimestere. Samtlige har tung faglig kompetanse og er motiverte for å levere resultater i eget distrikt. Det er også svært gledelig at nesten halvparten er kvinner, sier han til Politi.no.

Dette er de tolv nye visepolitimesterne som er utnevnt:

 • Øst: Arne Jørgen Olafsen
 • Innlandet: Arne Hammersmark
 • Oslo: Bjørn Eirik Vandvik
 • Sør-Øst: Steinar Kaasa
 • Agder: Arne Sundvoll
 • Sør-Vest: Gøril Våland
 • Vest: Ida Melbo Øystese
 • Møre og Romsdal: Ingmar Farstad
 • Trøndelag: Marit Fostervold
 • Nordland: Heidi Kløkstad
 • Troms: Astrid Elisabeth Nilsen
 • Finnmark: Trond Eirik Nilsen

Jeg er veldig takknemlig for å ha fått stillingen, og jeg ser spesielt fram til å bidra videre i det viktige arbeidet med Nærpolitireformen. Vi er inne i en svært spennende tid med å forme Sør-Vest politidistrikt, og jeg har stor tro at dette arbeidet vil komme befolkningen til gode i form av bedre forebyggende arbeid og mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, sier visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt til Politi.no.

– Dynamisk lederskap

Endringene som etaten står overfor krever dynamisk lederskap med stadige krav til utvikling, sier Anundsen videre i pressemeldingen.

Topplederne i politidistriktene, det vil si politimesterne og visepolitimesterne, har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Jeg ser frem til at vi nå får på plass de nye visepolitimestrene og at de nye ledergruppene i politidistriktene blir etablert.

Les full presentasjon av de 12 visepolitimestrene på departementets hjemmeside.

Se de opprinnelige søkerlistene her: