Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, måtte svare for knusende kritikk over distriktets etterforskning.
Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, måtte svare for knusende kritikk over distriktets etterforskning.

– Det ville ikke vært noen gjenopptakelse uten varsleren

Politiledelsen i Hordaland politidistrikt møtte pressen etter rapport om distriktets håndtering av Monika-saken.

Publisert Sist oppdatert

I formiddag la Riksadvokaten fram en rapport om politiets etterforskning av Monika-saken. Rapporten er klar på at politiet aldri hadde noen god grunn til å henlegge saken som et selvdrap, og pekte på en rekke mangler ved etterforskningen og ledelsen av den.

Klokken 14 svarte politimester Geir Gudmundsen og visepolitimester Gunnar Fløystad på rapporten under en pressekonferanse.

Der måtte de svare for de mange manglene. Blant annet ble politimester Gudmundsen varslet om mulige feil i etterforskningen, uten at saken ble gjenopptatt. Dette beklaget han under pressekonferansen.

– Det ville ikke blitt noen gjenopptakelse uten at etterforskeren varslet, erkjente Gudmundsen.

Ellers ordknapp politiledelse

Utover dette var politiledelsen i Hordaland forholdsvis ordknapp. Både Gudmundsen og visepolitimester Fløystad ba om å få tid.

– Det er avdekket mange læringspunkter. Vi vil nå gå grundig gjennom rapporten. Men det som har vært klart er at vi ikke har hatt gode nok sikringsmekanismer. Og det er enda mer alvorlig når feil skjer kollektivt. Vi er glade for arbeidsgruppens evaluering, sa Gudmundsen.

Politimesteren mener et av de viktigste punktene allerede er iverksatt av Riksadvokaten, ved at alle mistenkelige dødsfall når skal sendes inn til statsadvokaten for vurdering før henleggelse.

– Vi er også enige i at vi må benytte oss av kompetanse i Kripos når vi ikke har kompetanse selv. Vi bør også få til trening og øvelse på samhandling i alvorlige saker.

Omorganiserer arbeidet

Visepolitimester Gunnar Fløystad sa at distriktet er i gang med å omorganisere hvordan de jobber med de store sakene.

– Vi har sett over tid over at det er svakheter i hvordan vi arbeider på. Vi jobber med å innføre en felles kriminalenhet. I dag er det de enkelte driftsenhetene som har ansvar for sakene, og det gjør at det er ulikt personell som er inne i de alvorlige sakene. Vi vil samle spisskompetansen i en enhet, opplyste Fløystad.

Politimester Gudmundsen avsluttet med å beklage igjen.

– Hordaland skal gjøre det vi kan for å forhindre at noe lignende skjer igjen. Jeg vil igjen beklage til moren til Monika for den ekstra påkjenningen.