- Det verste jeg har vært med på

Politimann så rett inn i revolvermunningen. Heldigvis bommet gjerningsmannen.

Publisert Sist oppdatert

Beskutt: Helge Tonstad (t.v) og Jon Uleberg ble beskutt i dette huset (foto. Thomas Berg).

Tre meter foran seg har førstebetjent Jon Uleberg enbevæpnet mann i narkorus. Så løfter han revolveren, sikter og trekker av to ganger.Lensmann Helge Tonstad trodde hans kollega ble drept på stedet.

– Heldigvis var det ikke min tur denne gangen. Jeg så rettinn i revolvermunningen og hadde øyekontakt med gjerningsmannen. At han bommet,er nesten vanskelig å forstå. Det føltes som jeg befant meg i en dårlig film.Sånt skjer ikke meg, sier Jon Uleberg.

8. juni 2006 var Jon Uleberg og Egil Netland på jobb. Detrodde de skulle gjennomføre et rutineoppdrag. Men da de kom frem til åstedetnærmest eksploderte det hele.

Basketak

Det hele endte med et voldsomt basketak. Først ble Ulebergbeskutt to ganger, men på mirakuløst vis bommet begge skuddene. Deretter kastetlensmann Helge Tonstad, som raskt kom til stedet, seg inn i den dramatiskesituasjonen. I episoden som oppsto gikk nok et skudd av. Heller ikke detteskuddet traff noen av de involverte. Både Uleberg og Tonstad mener det bare varen ren og skjær flaks.

– Hensiktenmed de to første skuddene, var å treffe Jon. Det er jeg overbevist om. Ettermye frem og tilbake fikk vi kontroll over situasjonen. Men gjerningsmannen fikket par skikkelig smeller og jeg fikk blant annet hånden brukket i episoden.Dette er utvilsomt det tøffeste jeg har vært med på, sier Helge Tonstad, somunderstreker at han har opplevd mye i løpet av sin tid i politiet.

På utsiden av huset hadde Egil Netland fått kontroll på enannen person. Også han innrømmer at situasjonen var meget dramatisk.

– Vikjempet for livet alle tre, sier Netland.

Gir ros

Både Jon Uleberg, Egil Netland og Helge Tonstad vil rette enstor takk til måten Rogaland politidistrikt har taklet saken på. I motsetningtil episoden fra Hordaland (på siden foran, red. anm) tok distriktetumiddelbart kontroll over situasjonen og gjorde ”alt rett”.

–Oppbackingen vi har fått fra ledelsen i distriktet er helt enorm. ”Alle” hartatt kontakt. Til og med samme natt som episoden inntraff, fikk vi telefon frapolitiinspektør og etterforskningsleder Bjørn Thorleif Vanvik som lurte påhvordan det hadde gått med oss. Dagen etter var PF Rogaland med Arild Sandstøl på banen.Politimester Olav Sønderland var heller ikke sen med å vise interesse, sierTonstad.

Tonstad erikke i tvil om at saken hadde blitt mye vanskeligere å gå igjennom om det ikkehadde vært for måten distriktet behandlet saken på. I ettertid har både HelgeTonstad og Jon Uleberg har fått oppreisningserstatning på

20.000 kroner hver.

– Summen erikke viktig. Det er prinsippet. Politifolk er også vanlige folk, understrekerTonstad.

Lensmannens egne ord

Lensmann Helge Tonstad har selv beskrevet hvordan hanopplevde den dramatiske episoden 8. juni i fjor.

– Det komut en mannsperson. Han passerte badet. Han hadde høyre hånd rett ned mot høyrefot. Idet han passerte døra til badet, rettet han revolveren mot Jon som stoved utgangsdøra. Siktelinja for revolveren var rett mot Jon. Jeg kastet meg motpersonen, men han fikk avfyrt ett eller to skudd mot Jon. Jeg så tydeligmunningsflammen fra våpenet. Jeg var nå i kontakt med personen. Jeg ”bykset”til og han fikk ikke avfyrt skudd. Vi gikk om kull og havnet i en trapp somfører opp til stua. Han fikk høyre hånda med revolveren mellom trappetrinneneslik at denne var vanskelig å få tak i. Jon kom til unnsetning, men personenville ikke slippe revolveren. Han prøvde å rette revolveren mot oss mellomtrappetrinnene og avfyrte et nytt skudd.

PS – dommen er foreløpig ikke rettskraftig.


-

Grundig til verks

– For oss var dette den eneste måten å løse saken på, sieretterforskningsleder Bjørn Thorleif Vanvik.

Haninnrømmer at det er hyggelig å få ros når kollegaer har vært involvert i en alvorligepisode. Men han understreker også at måten Rogaland politidistrikt løste dennesaken på, er den eneste riktige.

– Dette vardrapsforsøk mot våre egne tjenestemenn. Det er gjennomført fem rekonstruksjonerhvor vi har tatt lydopptak av alt som har blitt sagt. I tillegg har avhøreneblitt gjennomført av erfarne folk. For meg personlig er det viktig at denjobben vi yter, er hundre prosent profesjonell. Derfor har jeg også sagt tilTonstad og hans menn i Sirdal, at de kan bruke meg som en støttespiller. At PFRogaland kom så tidlig på banen, synes jeg er helt naturlig. Slik skal enfagforening fungere, sier Bjørn Thorleif Vanvik.

-

Naturlig å tenke på denne måten

– Vår rollehar vært å tilrettelegge forholdene for våre medlemmer. Vi har reglene for økonomiskstøtte til juridisk bistand, og det var viktig for meg tidlig å signalisere atvi garantere for utgiftene, sier leder i PF Rogaland, Arild Sandstøl, somunderstreker at det har vært helt naturlig for han å støtte medlemmene i dennesaken.

Sandstølhar selv vært og besøkt Jon Uleberg, Egil Netland og Helge Tonstad ved flereanledninger. I tillegg har han hatt jevnlig kontakt på telefon for å forhøreseg om situasjonen underveis. Han var også til stede under rekonstruksjonen avsaken.