«Gpod» fra Cisco lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».
«Gpod» fra Cisco lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».

Det nye lensmannskontoret?

Et «fjernbetjent lensmannskontor» på kommunehuset kan bli alternativet dersom politiet sentraliseres. PDMT vil teste ut den nye teknologien.

Publisert Sist oppdatert

En lydtett boks, med innebygget klimaanlegg, utrustet med printer, skanner, videokonferanseutstyr og en berøringsskjerm. Av leverandøren kalles den for «remote expert», eller «Gpod» - forkortet fra «Government pod».

Gjennom overføring av lyd, bilde og data, skal personen som sitter inne i en Gpod kunne kommunisere effektivt med en sentral som ligger et helt annet sted. Dette, tror Politiets- data og materielltjeneste (PDMT), kan bli framtidens lensmannskontor.

Inne i det de kaller for et «fjernbetjent lensmannskontor», kan innbyggerne kommunisere med politiet - selv om politiet sitter ti mil unna.

– Da jeg så dette systemet første gang, tenkte jeg umiddelbart at dette også er noe som norsk politi kan utnytte. Dette er kanskje spesielt aktuelt nå som politianalysen er klar, sier PDMT-direktør Lars Henrik Bøhler til Politiforum.

Politianalysen kan bety kroken på døra for nærmere 150 små lensmannskontorer over hele landet. Sentralisering av ansatte og kontorlokaler skal spare penger for etaten, men for titusenvis av innbyggere betyr det lengre reisevei til politiet.

– Det er store avstander i Norge, men denne løsningen kan for eksempel installeres i kommunehus eller bibliotek. Det muliggjør fortsatt kontakt med politiet, uten at en trenger å reise så langt, tror Bøhler.

– Dette handler jo i bunn og grunn om å møte publikum.

SE VIDEODEMONSTRASJON HER!

Kryptert trafikk

I leverandøren Ciscos lokaler på Lysaker står det som foreløpig er den eneste Gpod-enheten i Norge. Dag Nyrud, norsk leder for samhandlingsløsninger i Cisco Nord-Europa, demonstrerer villig hvordan den fungerer.

– Gpod-en består ikke av ny teknologi, men teknologi som er satt sammen på en ny måte. Du velger på skjermen hvilken tjeneste du ønsker å få gjennomført, og blir øyeblikkelig satt over til det vi kaller kundesenteret, der eksperter sitter og venter på innkommende samtaler. I prinsippet er det som en telefonsentral, men med både bilde og lyd, sier han til Politiforum.

Kundesenteret hos Cisco er plassert to etasjer opp, hvor Nyruds kollega Knut Ødegård sitter klar til å ta imot henvendelsen. Når Ødegård tar imot den innkommende samtalen, får han opp en videooverføring av Nyrud på skjermen foran seg.

Knut Ødegård hos Cisco, ved kundesenterdelen av deres «Gpod», som lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».
Knut Ødegård hos Cisco, ved kundesenterdelen av deres «Gpod», som lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».

På samme måte får Nyrud se Ødegård i den andre enden.

– Nå kan vi se og høre hverandre, og overføre dokumenter fram og tilbake, forteller Nyrud.

Dokumentoverføringen besørges av printeren og skanneren i Gpod-enheten, samt et såkalt «dokumentkamera» i taket - som brukes til akkurat det: Å fotografere dokumenter.

Det er heller ingenting i veien for å kople på andre enheter.

– Det kan for eksempel være fingeravtrykkslesere og passlesere for identifikasjon, sier Nyrud.

Informasjonen som legges inn fra Gpod-enheten sendes til kundesenteret, hvor den blir gjort tilgjengelig for saksbehandlerne og deretter lagret i systemet. Kundesenteret kan i praksis plasseres hvor som helst, så lenge det finnes en dataforbindelse.

Datatrafikken mellom kundesenteret og «remote expert» er kryptert, så det er sikkert å kjøre den over Internett. En helt vanlig nettilkopling med 1 mbit-hastighet holder for å få et bilde med god oppløsning. Hvis linjehastigheten synker under det, blir det merkbart dårligere oppløsning på bildet. Det er lyden som er viktigst, så den prioriteres først, forklarer Nyrud.

Slik, tror Cisco, kan innbyggerne kommunisere og utveksle dokumenter med politiet.

Kan brukes til avhør

Lars Henrik Bøhler.
Lars Henrik Bøhler.

Konseptet ble først tatt i bruk i forbindelse med en omfattende kommunesammenslåing i Danmark for noen år tilbake, og det var slik PDMT-direktør Bøhler ble kjent med teknologien.

– Der har publikum kontakt med saksbehandlere på rådhuset gjennom disse avlukkene. Hvilke tjenester som vil være aktuelle for politiet, må vi se nærmere på dersom dette skal settes ut i livet. Men det er teknologisk mulig å gjennomføre for eksempel avhør i en slik løsning, sier PDMT-direktøren.

Med skanner og printer på plass, er det heller ingenting i veien for å sende inn søknader, anmeldelser eller andre dokumenter til politiet fra en Gpod. Utfordringen, medgir Bøhler, er å sørge for at hensynet til personvernet blir ivaretatt.

– Og det er noe som må utredes i samarbeid med leverandøren før vi kan teste ut dette, sier han.

I oktober 2012 sendte PDMT en forespørsel til Politidirektoratet (POD) om å få igangsette et pilotprosjekt med fjernbetjente lensmannskontorer. Foreløpig har tilbakemeldingen latt vente på seg.

– Hvis vi får klarsignal fra POD, kan vi kjøre i gang pilotprosjektet relativt raskt. Vi er veldig positive til å teste ut dette, for å se mulighetene og begrensningene i denne teknologien, sier Bøhler.

Positive er også Nord-Trøndelag politidistrikt, som står klare til å være pilotdistrikt.

– Vi fikk en forespørsel om vi kunne tenke oss å prøve ut fjernbetjente lensmannskontorer, og er villige til å teste det. Vi tror denne løsningen vil styrke oss, sier administrasjonssjef Rolf Ole Viken i Nord-Trøndelag politidistrikt.

I et distrikt med store avstander og mange små enheter hvor spesialkompetansen ikke alltid er lokalt tilgjengelig, er Gpod-er en god mulighet til å yte bedre service til publikum, tror Viken.

– For oss handler det om å sette befolkningen i kontakt med saksbehandlere som sitter litt lenger unna. Vi ser dette som en vesentlig forsterkning av servicen, og ser at en slik etablering er med på å understøtte samfunnsoppdraget til politiet.

– Hvilke tjenester ser dere for dere å kunne tilby?

– Først og fremst rådgivning og forebygging, men også etterforskning. Og så lenge vi har sivile oppgaver, er dette også veldig aktuelle saksområder. I vårt distrikt er fagkompetansen spredt, så både ansatte og innbyggere kan spares for store kostnader ved bruk av fjernbetjente lensmannskontorer, svarer Viken.

«Gpod» fra Cisco lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».
«Gpod» fra Cisco lanseres som et mulig, framtidig «fjernlensmannskontor».

Han sier det også er aktuelt å gjennomføre avhør på denne måten.

– Det blir jo som å gjennomføre telefonavhør, som vi ser på som uproblematisk. I avhør er også kroppsspråket viktig, derfor tror jeg dette kan gi kvalitativt bedre avhør og forklaringer.

To teststeder

Viken forteller videre at de allerede har sett seg ut hvor de kan tenke seg å teste ut teknologien. Ett av stedene er Lierne, en kommune med drøyt 1300 innbyggere som ligger i grensetraktene mot Sverige.

– Vi ser for oss at det går an å prøve det der. Der har vi en tilstedeværende ressurs i dag, men de ansatte går i vaktturnus, og kontoret er ikke alltid åpent. Her vil et fjernbetjent lensmannskontor være et godt supplement, tror administrasjonssjefen.

Han ser for seg å teste ut fjernlensmannskontoret ett annet sted, i tillegg til en mottakssentral lokalisert på et sted med bredere kompetanse. Politidistriktet har ikke valgt seg noe endelig sted for disse to, men har noen kommuner i tankene.

– Mottaksstedet må alltid være bemannet og ha en gitt kompetanse. Sannsynligvis vil de fjernbetjente lensmannskontorene være tilgjengelige fra for eksempel 08.00 til 16.00, altså vanlig åpningstid i kommunehusene. Vi ser også for oss at det må være en ressurs tilgjengelig lokalt, som kan henvise og veilede, sier Viken, og fortsetter:

– Det viktigste er at dette blir et konsept tilpasset politiet, at det ikke gjøres for stort og komplisert. Så må plattformen være enkel og kurant for folk flest. Da er vi klare til å prøve dette ut.