- Det er en godkjent arbeidsmetode

Lokallagsleder Robin Johnsen i PF Salten mener det er politiets arbeidsmetoder som Spesialenheten nå etterforsker.

Publisert Sist oppdatert

– I denne saken mener jeg at politimannen utførte jobben i henhold til både opplæringen og oppdrag som UP har gitt. Politiet som arbeidsgiver har ikke reagert negativt ved noe av tjenestemannens kjøreadferd eller oppgaveutførelse, sier Johnsen.

– Derimot bekrefter den lokale UP-sjefen at tjenestemannen gjorde en god jobb innenfor de rammer UPs videobilmannskap har. Det har jeg satt pris på, fortsetter han.

Johnsen mener derfor at UP må bekoste juridisk bistand til tjenestemannen allerede mens saken etterforskes, slik at også tjenestemannen har tilgang til juridisk kompetanse for å få vurdert flere etterforskningstiltak som også kan tale til hans fordel. Dette har Johnsen tatt opp med UP, men uten å ha fått svar.

– Nå er det er ikke bare tjenestemannen som er under etterforsking, men også UPs praksis. Derfor hadde vært riktig at arbeidsgiver stiller med juridisk bistand, sier Johnsen.

Han mener dette er en helt prinsipiell sak.

– Spesialenheten tar på seg oppgaven av å finne ut hvor grensen går for hvor langt man står alene, når man som arbeidstaker i politiet handler innenfor både opplæring og oppdragets mandat. Selvsagt skal vi tåle å bli kikket i kortene, og jeg har hele tiden forfektet at det vi gjør i tjenesten, skal man kunne møte Spesialenheten med, sier Johnsen, og fortsetter:

– Men hvis konsekvensen av etterforskningen blir at Johansen skulle få en straffereaksjon, vil det måtte få store konsekvenser for politiets trafikktjeneste, og det vil være fritt frem for råkjørere bare man kjører fort nok.

I et brev til UP har han påpekt at en tiltale og dom i saken vil måtte få følger for utdanning av UP-mannskap og hvilke fartsbegrensninger som skal gjelde på utrykningskjøring. Han er samtidig opptatt av de signaler som vil sendes ut om politiets begrensninger, og frykter en mulig økning av alvorlige trafikkulykker som en konsekvens av politiets begrensninger.