- Det begynner å bli dramatisk

Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, sier de må ha flere ansatte for å klare å oppfylle publikums forventninger.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen falt under en paneldebatt i forbindelse med årsmøtet i Politiets Fellesforbund (PF) Nordmøre og Romsdal, som ble avholdt i Kristiansund.

– I mitt eget politidistrikt, så har vi en politidekning på 1,24 per 1000 innbyggere, og jeg ser ingen lysning på det i nærmeste framtid. Jeg har ingen tro på at vi får et budsjett i 2012 som gjør at vi får lettet på situasjonen, sa Nilssen under debatten.

Politimesteren understreket at distriktet gjør sitt beste for å få mest mulig ut av hver krone.

– Men det begynner å bli dramatisk.

– Må prioritere

Ressurssituasjonen betyr at politidistriktet er nødt til å prioritere hardt. Det betyr at flere lensmannskontorer lever farlig.

– Skal vi klare å oppfylle publikums forventninger til oss, så er vi absolutt nødt til å ha flere ansatte. Det betyr at vi må se på organiseringen vår, og det kan gå ut over de minste tjenestestedene, som kanskje får et annet innhold enn det vi skulle ønske. Men slik er det bare. Vi er nødt til å prioritere, understreket Nilssen.

I en ideell verden ville han latt de fleste lensmannskontorene i distriktet bestå. Men nye broer og tunneler gjør avstandene kortere, og endrer behovet.

– Hvis vi ser på de nærmeste lensmannskontorene, så ligger de kanskje ti minutter til et kvarter unna politistasjonen. Men når vi foreslår at enkelte av disse lensmannskontorene skal legges ned, fordi fellesberedskapen da vil gjøre at politiet er til stede, så får vi et nei, sa politimesteren.

Han viste da til et lokalt videreutviklingsprosjekt som distriktet hadde på gang i 2008, men som nå ligger på vent hos Justisdepartementet i påvente av Resultatreformen.

Bortforklaringsekspert

Nilssen mener det de siste årene har blitt vanskeligere og vanskeligere å være politimester, og under debatten understreket han det med å vise til at mulighetene til å styre, er små.

– Vi er bundet opp i økonomi, og det gir seg utslag i den jobben den enkelte skal utføre i politiet, sa han, og la til at kun knappe ni prosent av politidistriktets budsjett, går til variable utgifter.

– Jeg registrerer daglig at det er en viss oppgitthet blant de ansatte i politiet som skal utføre sin jobb. Det er slik at operasjonslederen har blitt en ekspert i å bortforklare manglende bistand til publikum som trenger

det. Dette er selvfølgelig frustrerende, men av lojalitet til budsjett og politiet, så blir dette gjort. Det er veldig beklagelig.

Politimesteren viste til at Nordmøre og Romsdal politidistrikt kom ut som ett av de beste i landet på tillit og trygghet under sist innbyggerundersøkelse.

– Jeg er ikke så sikker på om det går like bra under neste undersøkelse. Men vi skal selvfølgelig tenke positivt, understreket Nilssen, og sendte en appell til de politiske deltakerne i panelet, Jenny Klinge (Sp) og André Oktay Dahl (H)

– Jeg håper dere kan bidra til at vi får en bedre hverdag enn det vi har i dag.