Utrykningspolitiet, Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet er blant særorganene som skal utredes.
Utrykningspolitiet, Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet er blant særorganene som skal utredes.

De skal utrede særorganenes rolle

Regjeringen har satt ned utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har nå satt ned et utvalg som skal se på hvordan politiets særorganer fungerer. Utvalget skal undersøke hvordan særorganene kan tilpasses den nye distriktsstrukturen i politiet.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et kompetent utvalg som skal vurdere særorganene og beredskapsressursene i politiet. Det er et spennende og viktig arbeid utvalget har foran seg, og jeg gleder meg til å se hva de kommer fram til, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Med særorganene sikter regjeringen til Økokrim, KRIPOS, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen. Utvalget skal levere sin utredning våren 2017.

Anne Cahtrine Frøstrup, direktør for Kartverket, skal lede utredningen av særorganene.
Anne Cahtrine Frøstrup, direktør for Kartverket, skal lede utredningen av særorganene.

Disse skal sitte i utvalget

  • Anne Cathrine Frøstrup, direktør, Hønefoss (leder)
  • Elisabeth Maråk Støle, direktør, Ålesund
  • Sofie Nystrøm, direktør, Oslo
  • Torgeir Hagen, pensjonist, Hamar
  • Lars Fause, førstestatsadvokat, Tromsø
  • Hugo Henstein, prosjektleder, Tromsø
  • Helge Mehus, sjef beredskapstroppen, Nittedal
  • Tom Roger Norman Paulsen, politibetjent, Tromsø
Helge Mehus, sjef for beredskapstroppen, skal også sitte i utvalget.
Helge Mehus, sjef for beredskapstroppen, skal også sitte i utvalget.

Inger Myklebust Ferstad, kst. statsadvokat, Ålesund

Skal vurdere de nasjonale beredskapsressursene

Når særorganene skal utredes vil utvalget se på hva slags kompetanse og kapasitet særorganene skal ha og hvilken støtte som skal gis til politidistriktene.

Utvalget skal også vurdere de nasjonale beredskapsressursenes (Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten) organisering. I dag administreres de av Oslo politidistrikt, men utvalget skal se på om ressursene kan utnyttes bedre til fordel for alle distriktene.

I mandatet til utvalget står det også at man skal vurdere hvilke beredskapsressurser politiet skal ha, samt Politihøgskolens organisering og styring.

Utvalget står fritt til å foreslå oppretting, nedlegging, sammenslåing eller regionalisering av særorganer, ifølge mandatet. Forholdet mellom departementet, POD og PST holdes utenfor utredningen.