PF-leder Sigve Bolstad under politidirektørens pressekonferanse fredag.
PF-leder Sigve Bolstad under politidirektørens pressekonferanse fredag.

Brudd i VM-forhandlingene

Politiansatte blir tvangsbeordret til sykkel-VM. - Kynisk av POD, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

Dagens forhandlingsmøte mellom Politidirektoratet (POD) og Politiets Fellesforbund (PF)endte med brudd etter intense forhandlinger.

− Dette innebærer et diktat fra POD der de kynisk utnytter retten til å beordre politifolk til et slikt ekstraordinært arrangement, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Savner erkjennelse for belastningen

Han er på ingen måte fornøyd hverken med tilbudet fra POD, eller signalet dette gir til politiansatte.

− Det siste tilbudet var et godt stykke unna det som var forventet og ikke innenfor det som vi som fagforening kunne akseptere. Det viktigste kravet til PF var at arbeidsgiver erkjente belastningen en slik beordring medfører, og ville godtgjøre dette. Det var ikke aktuelt for POD. Først og fremst handler det om fraværet av å erkjenne at det medfører en belastning for mannskapene å være borte fra familie og venner, og godtgjøre dette. I tillegg lå det heller ikke noen godtgjørelse for pass av barn når barnepasser ble beordret til Bergen, sier Bolstad.

PFs utgangspunkt er at de ønsker å bidra til et godt og trygt sykkel-VM i Bergen til høsten, et arrangement Norge kan være stolte av i form av en tjeneste utført med høy kvalitet og godt motiverte politiansatte, sier han videre.

Tradisjon for frivillighet

Bolstad viser til at det er tradisjon for at norske politifolk frivillig tegner seg til å jobbe når det er behov for ekstraordinær politiinnsats.

− Frem til nå har vi opplevd at PODs beordringsmulighet har vært kompensert på en klok måte, der arbeidsgiver har anerkjent merbelastningen ved å være lenge borte fra hjemmet. Det har gjort politifolkene i stand til å håndtere merutgifter til barnepass og andre sosiale forpliktelser politifolkene har hatt. I retur har POD fått frivillige, kompetente og motiverte politifolk som har levert polititjeneste av høy kvalitet, sier Bolstad.

Han forklarer at hele instituttet med å kunne beordre politifolk til å gjøre tjeneste utenfor det man gjør til daglig, er basert på dynamikken mellom viljen til å la seg beordre og en fornuftig kompensasjon. Dette fordi politiets arbeidstidsbestemmelser ikke regulerer kompensasjon for ekstraordinært arbeide som politiinnsatsen under sykkel-VM betyr.

− Med det endelige tilbudet som POD ga oss i dag, er det vår vurdering at POD som arbeidsgiver ikke ønsker å føre denne tradisjonen og dynamikken videre. De lener seg kun til retten til å beordre politifolk mot sin vilje. Det virker ikke som om de er opptatt av å få inn motiverte politifolk til å delta under sykkel-VM i Bergen, sier Bolstad.

- En tvangsbeordring

Gjennom forhandlingene har PF trukket frem at det ville være rimelig å tilby en godtgjørelse for den belasting det er å rykkes ut fra familielivet, med den merbelasting det gir både den politiansatte og familien som sitter igjen hjemme.

− POD har definitivt ikke vært opptatt av merkostnadene det medfører i forhold til både økonomiske og sosiale forpliktelser for våre politimedlemmer å dra to uker til Bergen, sier Bolstad, som karakteriser det som nå skjer som en ren tvangsbeordring.

− Forstår ikke POD at tvang er ødeleggende for motivasjonen? spør han.

− Våre forhandlere kunne ikke undertegne på tilbudet fra arbeidsgiver rett og slett fordi PF mener tilbudet ikke var tilfredsstillende. Det har blitt en lite respektfull tilnærming fra arbeidsgiver som driver personalforvaltning med en «jeg vil, du skal»-policy. Hvor det å ta en belasting borte fra egen arbeidsplass ikke tilstrekkelig kompenseres. Jeg kjenner ingen lærebok i ledelse hvor dette er en anbefalt ledelsesform, sier Bolstad.

Mange tilbakemeldinger

Han har fått en rekke tilbakemeldinger fra egne medlemmer om at dette utvilsomt gjør noe med motivasjonen, og Bolstad tviler på at de får nærmere 1000 politifolk til å dra frivillig til Bergen når de ikke blir verdsatt mer enn dagens tilbud.

− Husk at vi snakker om ansatte i en etat der vi kan dokumentere at de ligger etter i lønnsutvikling i forhold til staten for øvrig. I tillegg er vi midt i en stor reform som koster mye for den enkelte. Dette er ikke akkurat en god hilsen til de ansatte med en beskjed om at: «Takk – vi ser dere».

−Hva kan politiansatte som har eneansvar for barn eller omsorgsansvar for syke foreldre gjøre for å slippe dette?

− I og med at arbeidsgiver uten hensyn til den enkelte nå kan beordre politifolk til 14 dagers fravær fra hjemmet, åpner arbeidsmiljøloven for at man kan søke sin egen arbeidsgiver om fritak hvis man har omsorgsforpliktelser. Jeg vil oppfordre de av våre medlemmer som er usikre på lovverket om å ta kontakt med arbeidsgiver for å få klarlagt reglene. I tillegg vil selvsagt våre lokallagsledere og tillitsvalgte bistå PF-medlemmer i å gjøre seg kjent med regelverket, sier Bolstad.

- Medlemmene må selv vurdere

Han anbefaler egne medlemmer om å gjøre seg godt kjent med vilkårene som gjelder før de tegner seg frivillig til tjenesten.

− Så får de selv vurdere om dette er noe de ønsker å være med på.

−Vil du anbefale dine medlemmer å ikke tegne seg frivillig polititjeneste i Bergen under sykkel-VM?

− Det kan jeg ikke gjøre, det ville ha vært brudd på fredsplikten vi som organisasjon er pålagt. Medlemmene må selv vurdere hvorvidt de ønsker å la seg frivillig beordre. Dersom man ikke kan anføre fritaksgrunner i henhold til arbeidsmiljøloven, plikter man å etterkomme beordring, selv om det ikke er ønskelig. Dette følger av beordringsfullmakten Politidirektoratet har i politilovens § 21.

Han beklager det han mener har blitt en mer kynisk tilnærming fra arbeidsgiver der det kun legges vekt på retten til å beordre.

− Det er en utvikling jeg ikke liker. Politifolk har allerede et krevende yrke. Arbeidsgiver bør ikke bidra til å gjøre familielivet vanskeligere for politiansatte ved å uten hemninger beordre politifolk med omsorgsansvar bort fra daglige forpliktelser, sier Bolstad.

Powered by Labrador CMS