- Brannvesenet gjør politiets jobb

Brannvesenet i Flekkefjord må daglig utføre politioppgaver. - Håpløst, sier brannsjef Svein Gunnar Larsen.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel i Aftenposten sier Larsen at det «er et paradoks at de som er satt til å lede et skadested, ikke har noe krav til responstid for å møte opp når det virkelig gjelder».

- Jeg skjønner ikke at de får lov. Oppgavene til politiet forsvinner ikke selv om politiet ikke kommer frem til en ulykke. Da må andre utføre dem, sier brannsjefen i Flekkefjord kommune.

Ingen krav

Der brannvesenet i Norge må ha en innsatstid på maks ti minutter i tettbygde strøk, og det for ambulansetjenesten anbefales at 90 prosent av befolkningen i byer skal nås innen 12 minutter, finnes det ingen slike krav eller målsetninger for politiet.

Med færre politifolk per innbygger, øker responstiden for politiet.

- Dessverre er det ofte flaks som avgjør om vi er i nærheten når det skjer en ulykke, sier seksjonssjef Knut Kværner i prosjektavdelingen hos Politidirektoratet (POD) til Aftenposten.

Ofte er dermed andre nødetater først på plass på et ulykkessted, og må ta seg av politiets oppgaver.

- Vi er blitt så vant til å utføre politiets oppgaver at vi snart ikke gidder å klage mer over det. Det er jo mer regelen enn unntaket at de når frem i akuttfasen, hvor det virkelig er behov for dem. Jeg oppfatter det som om politibemanningen er for lav i forhold til størrelsen på distrikter de er satt til å håndtere, sier brannsjef Larsen.

Venter på politiet

Det har vært tilfellet i flere alvorlige ulykker de siste årene.

- I altfor mange tilfeller opplever vi at politiet kommer frem når det hele er over. Vi har opplevd flere ganger at skadestedet er ferdig ryddet, og vi egentlig bare står igjen og venter på politiet, forteller Larsen.

- Slik kan det ikke være meningen at det skal være. Politiet burde helt klart hatt et krav til responstid for å håndtere sine oppgaver bedre.

Kværner erkjenner at grunnbemanningen for politiet er for lav slik den er i dag, men ønsker ikke å bruke responstid som et måleinstrument for politiet.

- Politiet skal ikke ta de letteste ulykkene for å nå et mål om responstid. Sakens kjerne dreier seg om antall patruljer som er ute samtidig for politiet. Brannvesen og ambulanse sitter lokalisert på ett sted. Det er bare å kjøre ut når det skjer noe. Politiet sitter ikke ute og venter på at det skal skje noe, sier han til avisen.