Nye politibiler, her ved Mercedes Vito, BMW 525 og BMW X5, sendes ut i distriktene i år - etter en ekstratildeling fra regjeringa.

BMW, Volvo og Mercedes til distriktene – hit skal det 63 nye politibiler

– Aldri har vi hatt så god oversikt over politiets bilpark, sier politidirektøren.

Publisert Sist oppdatert

I revidert nasjonalbudsjett ble politiet tildelt 100 millioner nye kroner til utstyr. Biler, PC-er og mobiltelefoner skal ut i distriktene i løpet av året, og nå har Politidirektoratet bestilt nye politibiler til politidistriktene for 80 millioner kroner.

– Det er kjærkomne midler. Politiet skal jobbe på nye måter, men da trenger vi også nytt utstyr. Vi har fordelt nye biler etter størrelsen på distriktene, men dette er en foreløpig fordeling. Billeverandørene har produsert opp biler som bare venter på å komme ut i distriktene. Dette er penger som må brukes i 2017 og vi vil sende ut biler allerede i sommer, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Politidirektøren ser fram til å kunne bytte ut biler i distriktene, fordi han simpelthen ikke er fornøyd med dagens situasjon.

– Bilene er gamle. En snittalder på sju år og biler som har gått 350.000 kilometer i operativ tjeneste – sånn skal det rett og slett ikke være. Det er for dårlig. Og politiet blir flere, så vi trenger enda flere biler. Derfor er ikke problemet løst, og vi vil fortsette å jobbe med dette også de kommende årene, sier Humlegård.

De 63 bilene vil være ute i distriktene innen utløpet av 2017.

 

Har bedre kontroll på bilparken enn før

Til grunn for politiets satsning på nye biler nå, ligger et kartleggingsarbeid politidirektøren mener ikke har vært gjort før. Aldri har politiet hatt bedre oversikt over distriktenes behov på materiell og utstyr, mener han.

– Nå har vi stålkontroll på kjøretøyparken, og vi vet mer om PC-er og mobiltelefoner også. Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester har gjort en solid jobb her. Nå er det viktig at distriktene benytter seg av avtalene vi har, for de er billigst og gjør det enklest med service.

Poiltidirektør Humlegård beveger seg mellom nye politibiler. Nå sender han flere ut i distriktene.

Dere har fordelt disse bilene fra sentralt hold nå. Beveger dere dere i en retning av nasjonal forvaltning av politibiler?

– Det vi ser nå er et eksempel på gode og raske leveranser som må skje i 2017, siden penger fra et revidert nasjonalbudsjett skal brukes i inneværende år. PFT har bestilt biler basert på historisk data, behov og tilgjengelighet, men er fleksible hvis det må endringer til i distriktene. Vi har ikke tatt stilling til framtidig forvaltning av bilparken, for det er en større beslutning enn denne ene leveransen. Men fakta nå var at vi ikke hadde tid til å gå i gruppemøter om bestillingene. Nasjonal ledergruppe (politiledelsen i POD og alle politimestrene, journ.anm.) ble enige om hvordan pengene skulle brukes i Stavern forrige uke.

– Vi blir bedre lyttet til enn før

Humlegård påpeker at politiet har jobbet grundig for å få synliggjort behovet for utstyr overfor makthaverne. Og det har de lyktes med, mener han.

– Vi har aldri hatt bedre forståelse hos departement eller hos statsråden for behovet vi har. Sammen med politidistriktene har vi fått redegjort for situasjonen vi står i. Og disse 100 millionene kommer i tillegg til 295 millioner kroner som ble tildelt før 2017. Det er ingen selvfølge i et valgår.

Er dagens justis- og beredskapsminister mer lydhør enn tidligere?

– Nei, Anders Anundsen viste også at han lyttet med 295 millioner i fjor. Men vi må ta vårt ansvar for at vi ikke har synliggjort behovet tydelig nok. Nå har vi klart å få en felles erkjennelse av at det er et materielletterslep på mange millioner i norsk politi. Og vi har skaffet oss tallmateriale som gjør at vi kan framskrive hvordan situasjonen vil arte seg videre.

Powered by Labrador CMS