Blir politiet nært og trygt ved å sentralisere?

Blir politiet nært og trygt ved å sentralisere store deler av politistyrken, slik Nærpolitireformen legger opp til? Forfatteren av leserinnlegget tror «reformen handler om det som alle reformer handler om, nemlig en form for sentralisering og forsøk på sparing av penger».

Publisert Sist oppdatert

Stortinget tok i juni stilling til fremtidens organisering av politiet. Det er politisk flertall for proposisjonen som ble fremlagt for Stortinget, den såkalte Nærpolitireformen. Bakgrunnen for reformen er kritikken som politiet fikk etter 22. juli, som senere endte opp i en Politianalyse. Rapporten etter 22. juli konkluderte med at politiet hadde mye å hente på kultur, holdninger og ikke minst ledelse.

Politianalysen konkluderte med at politiet trengte en strukturreform og en kvalitetsreform. Politiet har allerede startet arbeidet med å høyne kvaliteten i alle ledd. Det som til sommeren skal avgjøres er hvilken modell som politiet skal struktureres etter, hvilke oppgaver politiet skal og hvordan de skal utføres. Forslaget strukturelt det er flertall for er at landet deles i 12 nye politidistrikt, og at det blir opp til Politidirektoratet og politimesterne å bestemme hvor mange lensmannskontorer landet skal ha. Tidligere lå dette opp til Statsråd å bestemme.

For innbyggerne i landet er det av avgjørende betydning å kunne få hjelp når det står om livet. Dette handler om den enkelte borgers trygghet. Dette har gitt seg til uttrykk i at flere blant annet i en artikkel publisert i Politiforum 12.10.12 krevde felles responstid for ambulanse, brann og politi. Politiet er pålagt registrering av responstid på oppdrag der liv er direkte truet, der det er fare for alvorlig personskade eller man trenger sikre bevis eller pågripe i forbindelse med alvorlig kriminalitet, helse har tilsvarende i forhold til akuttpasienter.

Hva er det jeg ønsker å få fram? Responstiden er ikke lik for politi og helse, selv om det handler om å redde liv. Kravet for helse er 12 minutter i byer og 22 minutter i grisgrendte strøk, for politiet er kravet i byer over 20.000 innbyggere 15 min på minimum 50 % av disse prioriterte oppdragene og 25 min på 80 % av oppdragene. I bebyggelse med mindre enn 2.000 innbyggere er kravet tilsvarende 25 og 45 minutter. Det betyr for eksempel at en person med hjerteproblemer skal i Snertingdal få hjelp i løpet av 22 minutter, mens en person på samme sted som blir truet med hagle skal ha hjelp innenfor 45 minutter såfremt han ikke er av de 20 % av oppdragene det ikke stilles noe krav til. Hvorfor stilles det forskjellige responstidskrav for helse og politi?

Blir politiet nært og trygt ved å sentralisere store deler av politistyrken, slik Nærpolitireformen legger opp til? Politidistrikt Innlandet blir landets største i geografisk utstrekning og med nest minst politi pr. 1.000 innbyggere av de tolv nye distriktene. Få store tettsteder og man må påregne lang responstid. Vi får ikke tilført flere ressurser i år, budsjettene i Innlandet har færre frie midler enn noen gang. Dette da stort inntrekk av penger til IKT er foretatt.

En reform har i likhet med alle andre reformer et stort fokus på å få mer ut av hver skattebetalerkrone. Politiet skal drives etter næringslivsmodeller for å være mest mulig lønnsomt. Beredskap i Innlandet er dyrt fordi vi bor så spredt. Grunnene til dette er at vi leverer trevirke til bygnings- og papirindustri, vi produserer mat og vi forvalter store fjellområder. Hvorfor skal folk som bor her ha dårligere beredskap enn folk som bor i større tettsteder og i mere sentraliserte strøk? Jeg synes ikke dette helt stemmer med visjonen til Politidirektoratet om «Ett politi».

Jeg tror heller ikke dette handler så mye om nærpoliti, jeg tror det handler om det som alle reformer handler om, nemlig en form for sentralisering og forsøk på sparing av penger. Det som imidlertid er helt sikkert er at reformen vil ikke lykkes hundre prosent (forskning sier vel at ca. 20 % av innholdet i reformene lykkes), og at oppskriften for å bli «enda» bedre vil da bli nye reformer. Det er bare å sammenligne med lignende reformer innenfor NAV, skole og sykehus.

Hvorfor skriver jeg dette innlegget? Jeg er stolt av å være politimann. Jeg er stolt av samfunnsoppdraget, og jeg vil at innbyggerne skal føle seg trygge. Jeg er redd sentraliseringen vi står overfor i politiet i dag vil gå på bekostning av tryggheten til innbyggerne. Jeg ønsker at lokalpolitikere bruker sin påvirkningskraft i forhold til å sikre lik responstid for helse, brann og politi. Jeg ønsker også at politikerne lokalt avklarer forventninger til nærpolitiet, og at politiet avklarer hva de i dag og eventuelt i fremtiden forventer å kunne tilby av tjenester. Er ikke et nærpoliti nesten like viktig som et lokalsykehus for å forhindre tap av menneskeliv?