- Ble truet med personalsak

Politibetjent Jan Martin Smorr reagerte på PU-sjef Ingrid Wirrums inngripen i en sak. Da ble han innkalt til oppvaskmøte.

Publisert Sist oppdatert

Ingrid Wirum, leder for Politiets Utlendingsenhet (PU), grep i mai direkte inn i en utsendelsessak - og sørget for at utsendelsen av en 25-årig ulovlig innvandrer fra Aserbadsjan ble stoppet.

I saken, først presentert i VG 2. juni, kom det fram at huseieren hvor 25-åringen leide leilighet, selv ringte Wirum under pågripelsen.

Ifølge de to politimennene skal huseieren da ha sagt at Wirum overfor ham skal ha uttalt at dette var en misforståelse, skriver VG.

Erkjenner utbrudd

Politibetjent Jan Martin Smorr var på jobb i PU denne dagen. Han hørte patruljen som hadde pågrepet mannen kommentere at mannen var løslatt.

- Jeg tenkte at jeg måtte sjekke dette videre, og ville ha en bekreftelse fra flere. Jeg gikk til teamlederen som organiserte pågripelsen. Hun svarte unnvikende, og spurte i stedet hvor jeg hadde fått vite dette, sier Smorr til Politiforum.no.

Smorr erkjenner at han utbrøt «Hvis dette stemmer, ligner det korrupsjon», før han gikk tilbake til sitt kontor.

Ikke mer enn 10 minutter senere fikk han en telefon fra sin avdelingsdirektør, og ble bedt om å umiddelbart møte til et viktig møte.

Temaet var at Smorr skulle ha beskyldt Wirum for korrupsjon.

Truet med personalsak

I møtet varslet avdelingsdirektør Svein Arne Hansen at Smorr ville bli møtt med personalsak. Det var i følge Smorr en ordre Wirum hadde gitt til Hansen.

- Hva tenkte du da du hørte det?

- Jeg snakket med teamlederen som politimann, altså et vitne. Jeg finner det helt absurd at jeg som politimann skal bli truet med en personalsak. Her reagerte jeg instinktivt når jeg hørte om en saksgang som for meg virker underlig i en sak som ikke virket å tåle søkelys, svarer Smorr.

- Politiinstruksen regulerer hva man skal gjøre som politimann. Kommer man over forhold i sin tjeneste som kan være straffbare, skal man reagere. Selvsagt er det spesielt at den som er mistenkt er min egen sjef, fortsetter politibetjenten, som selv betrakter seg som en varsler.

Til Spesialenheten

Fordi sjefen var mistenkt, kunne han ikke følge linjen, men valgte å varsle hovedverneombud Einar Sagli. Sagli ble samtidig bedt om å varsle hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund ved PU.

De samlet nødvendig dokumentasjon i saken, og oversendte informasjonen til Spesialenheten.

- Hvordan hadde du reagert hvis de ikke hadde gått videre og varslet Spesialenheten?

- Hadde de ikke gjort det, hadde jeg gjort det selv. Mange i PU er sjokkert over at det ser ut som om Wirum har brukt sin politimestermyndighet i en sak knyttet til personlig kontakt. Det er ikke politiets jobb å vurdere om vedtakene til Utlendingsnemda er riktig eller ikke, mener Smorr.

Politiet er kun en transportør i denne saken, sier han.

- Jeg mener det er grunnlag for å se på om Wirum har misbrukt sin stilling, sier Smorr.

Han avviser at truslene om personalsak har fått han til å endre sin oppfatning av saken.

Har full instruksjonsmyndighet

Politiforum spurte om et intervju med avdelingsdirektør Svein Arne Hansen og politimester Wirum for å få en kommentar. Hansen ønsker ikke å la seg intervju.

I en e-post fra PU heter det:

«Sjef PU Ingrid Wirum er gjort kjent med at denne saken er anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Hun stiller seg uforstående til innholdet i anmeldelsen, men er trygg på at alle fakta kommer fram under deres granskning».

«Generelt sett kan jeg si at Sjef PU har full instruksjonsmyndighet og herunder full anledning til å avslutte eller utsette en pågripelse, også etter at UNE har fattet endelig vedtak, ut fra ulike hensyn, noe som fra tid til annen også forekommer», fortsettes det.

Videre står det at PU ikke ønsker å «kommentere påstander knyttet til enkeltsaker».

Wirum ga ordre

Saken det er snakk om, oppsto etter at husverten til 25-åringen forsøkte å stanse pågripelsen da politipatruljen skulle hente mannen.

Mens politiet forsøke å få tak i mannen som var i en leilighet i huset, ringte altså mannen til politimester Ingrid Wirum i PU.

Politipatruljen spurte da hvordan han kjente Wirum. Mannen svarte at han kjente henne gjennom sin sønn.

Politipatruljen forholdt seg til den skriftlige ordren om pågripelse, og gjennomførte pågripelsen. Deretter kjørte de ham til transittmottaket på Trandum.

Da var alle reisedokumenter klargjort, og det hadde vært tett kontakt mellom saksbehandleren i PU og saksbehandleren i Utlendingsnemda (UNE).

Politiforum får opplyst at alle utsettende muligheter var uttømt, og at advokaten til vedkommende ikke hadde mer å anføre.

Fire timer etter pågripelsen, ga politimester Wirum ordre til en politijurist om å skrive en løslatelsesordre.

Og mannen som endelig var klargjort for utreise etter en sak som hadde pågått siden 2007, måtte løslates, mot meldeplikt.

Hvilken grunn som ble anført for å omgjøre tidligere pågripelsesbeslutning, basert på UNEs endelige vedtak, er ukjent.

Ifølge VG hadde mannens advokat, Arild Humlen, ikke medvirket til løslatelsen. Påtalejuristen som skal ha skrevet løslatelsesordren, vil ikke selv gi noe intervju til Politiforum, men viser til PUs infoenhet.