Bladet Tromsø: Utrolig at politiet ikke har risikotillegg

I praksis betyr det penger på bordet.

Publisert Sist oppdatert

Det er i dagens utgave av bladet Tromsø at avisen på lederplass ber justisminister Knut Storberget gjøre noe aktivt for å komme ut av den spesielle situasjonen som preger politiet.

"Egentlig er det utrolig at politifolk ikke har fått innvilget et slikt tillegg for lenge siden. Knap noen har større risiko forbundet med stillingene enn politifolk. De er tilstadighet i situasjoner som må karakteriseres som både risikofylte og farlige. Derfor er det forståelig at politifolk går på barrikadene for å bedre sine lønns- og arbeidsvilkår" skriver avisen.

Avisen argumenterer sterkt for umiddelbar aktiv handling fra Storberget, og ber justisministeren fravike prinsippet om å ikke diskutere lønn mellom forhandlingsperiodene. Det er nødvendig for å få normalisert situasjonen som ikke kan fortsette slik den er i øyeblikket skiver Bladet Tromsø. Som mener det ikke er nok med verbal forståelse. Aktiv handling må til.

I praksis betyr det penger på bordet.