Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) ser fram til å sette seg inn i den 283 sider lange rapporten.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) ser fram til å sette seg inn i den 283 sider lange rapporten.

Bevæpningsspørsmålet: Neppe avklart før valget

Utredningen om bevæpning av politiet som ble lagt fram i dag, blir sendt ut på høring etter påske. Men den endelige beslutningen i bevæpningsspørsmålet blir det opp til neste regjering å ta.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum får i dag bekreftet at utredningen om bevæpning av norsk politi, som ble framlagt i dag, ikke kommer til å bli sendt ut på høring før rett etter påske.

Vanlig høringsfrist på slike utredninger er tre måneder, og høringsfristen vil da sannsynligvis gå ut midt i fellesferien. Etter all sannsynlighet kommer behandlingen av høringsinnspillene derfor først til å bli påbegynt en måneds tid før Stortingsvalget 11. september.

I praksis innebærer dette at spørsmålet om bevæpning sannsynligvis foretas etter høstens valg.

- Jeg ser fram til å lese utredningen, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) da han fikk den overragt i dag.

- Det er viktig å få en bevæpningsmodell som gjør politiet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Så får det være sin sak at mitt politiske utgangspunkt kanskje er litt anderledes enn utvalgets konklusjoner, fortsatte han.

I Politidirektoratet er fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup glad for at bevæpningsspørsmålet nå har blitt gjenstand for en bred faglig gjennomgang.

- NOU-rapporten vil danne grunnlag for mange viktige og spennende diskusjoner både i vår etat, men også i samfunnet for øvrig. Politiets anvendelse av makt er et spørsmål som angår samfunnet som helhet. Vi skal nå sette oss inn i rapporten. I den kommende høringsrunden vil vi lytte til hva landets politidistrikt og særorgan mener, før vi vil trekke vår konklusjon knyttet til bevæpningsutvalgets forslag, sier han til Politi.no.