Ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune.
Ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune.

– Bestilt av folk sentralt

Alle ordførerne i Sogn og Fjordane gikk sammen om et opprop mot sentraliseringsplanene i politianalysen.

Publisert Sist oppdatert

De frykter at innbyggerne skal bli uten et nært politi. I oppropet advarer de mot det de opplever som planer om å fjerne nærheten mellom politi og innbyggere, både på praktisk, lokalt politiarbeid og administrativ tilknytning.

− Hvorfor har dere gjort dette?

− Vi har blitt enige om å gjøre dette fordi politisaken er viktig for oss, sier ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune.

– Vi ønsker å opprettholde eget politidistrikt i fylket, samtidig som politiet selvsagt også spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Først og fremst av beredskapshensyn både i fylket og lokalt, men også med tanke på de tjenestene politiet yter lokalsamfunnet. Vi mener at det er viktig at politiet har en lokalkunnskap og en forankring hos innbyggerne de skal betjene. Får vi en ytterligere sentralisering, mener vi det vil svekke det viktige forebyggende arbeidet politiet gjør, fortsetter ordføreren, som også trekker frem behovet for en alarmsentral i for hvert fylke.

Offerdal mener politianalysen har en liten folkelig forankring.

− Dette er det folk sentralt som har bestilt. Jeg kan ikke se at oppdraget knyttet til politianalysen har rot fra innbyggerne politiet skal betjene. Samfunnsrollen som politiet skal spille, og som politianalysen ikke berører, er det viktig å ta hensyn til. Politiet er ikke til for sin egen del, slik meldingen kan gi inntrykk av. For vår del er det åpenbart at man ikke kan sitte i Bergen og ha nødvendig lokalkunnskap om Sogn og Fjordane, sier ordføreren.

De 26 ordførerne i fylket, fra Arbeiderpartiet (9), Høyre (8), Senterpartiet (7), Venstre (1) og tverrpolitisk liste (1), står samlet på tvers av partigrensene i saken. Offerdal kan ikke huske andre saker som har samlet ordførere på denne måten.

− Det sier noe om hvor viktig vi mener det er for innbyggerne våre at vi samlet går ut på denne måten. De ti punktene om grunnprinsippene i nærpolitimodellen er gode. De prinsippene som der fremkommer legger opp til en helt annen politirolle enn det vi ser i politianalysen. Disse prinsippene kan ikke settes tilside av en såkalt analyse skrevet på noen få måneder, understreker Offerdal.