Odd Reidar Humlegård sier direktoratet har god kontakt både med departementet og Øst politidistrikt.
Odd Reidar Humlegård sier direktoratet har god kontakt både med departementet og Øst politidistrikt.

Bemanningsbehov på Gardermoen har vært kjent i mange år

– Men helgas situasjon dreide seg om noe annet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Og legger til at politimesteren selv fant løsninga.

Publisert Sist oppdatert

Det har lenge vært informert fra Romerike politidistrikt, i dag Øst politidistrikt, om et bemanningsbehov på Gardermoen. Det forteller Jan Arne Kongsmo, tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund på Romerike.

– Dette har politiet på Romerike sagt ifra om siden 2008. Tidligere politimester Bjørn Vandvik sa ifra om det, og før han sa tidligere politimester Høidahl ifra om det. Det er politimesterens oppgave å si ifra til samfunnet hvilke konsekvenser passasjerveksten kan få, når ikke tidligere innspill blir gjort noe med. Vi mener POD kunne tatt tak tidligere, sier Kongsmo.

Begge de tidligere politimestrene Vandvik og Høidahl bekrefter til Politiforum at en bekymring for antallet mannskaper knyttet til passasjervekst ved flyplassen var tema da de var politimestre.

– Situasjonen som toppet seg i helga har vært kommunisert fra distriktet til Politidirektoratet og Justisdepartementet tidligere. Det var en varslet situasjon som man ikke har evnet å gjøre noe med, sier Sigve Boldstad, leder i Politiets Fellesforbund, som mener den øverste politiledelsen burde tatt grep tidligere.

– To ulike situasjoner

Politidirektør Odd Reidar Humlegård bekrefter i ettermiddag til Politiforum at man i flere år har vært klar over at man trenger flere folk på Gardermoen i framtida, og han sier tallene viser at Romerike har fått en god stillingsvekst med dette som begrunnelse.

Men helgas topp handler om noe anner, mener Humlegård.

– Det er to spor. På lang sikt er det ingen tvil om at man må styrke bemanninga på Gardermoen, og det er både vi og trolig også departementet enige med distriktet i. Det er ikke noe distriktet kan løse aleine. Problemet nå i helgen er det akutte perspektivet, som har dratt seg og fått litt temperatur. Det er uholdbart å stå tre timer i passkø. Da må vi i politiet kunne hive oss rundt og ikke peke på politiske løsninger. Men det langsiktige er en annen historie, sier politidirektøren.

– Hva med de som sier at POD ikke har tatt tak i meldinger om bemanningsbehovet på Gardermoen?

– Vi har hørt det, men ser du på ressurstildelinga til Romerike så ser det ikke så ille ut. Romerike politidistrikt har fått ressurser tildelt på grunn av rollen som flyplass. At det er ikke nok, det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i på andre områder. Og når man går fra fem til 14 kontrollpunkter med den nye terminalen på Gardermoen, så er det selvsagt noe vi må gjøre noe med framover.

– Hasseldal fant stillingene selv

I går ble det klart at politiet på Romerike «får» 14 nye politistillinger til Gardermoen. Politidirektør Humlegård forteller at han i helga var i kontakt med politimester i Øst, Steven Hasseldal, og at det var Hasseldal selv som fant fram til løsninga.

– Jeg var selv i kontakt med Steven (Hasseldal journ. anm.) i helga. Han hadde da regnet seg fram til en løsning på kort sikt, med ti betjenter til grensekontroll, to til nødpass og to til operativt. Det er noe han henter inn på eget budsjett, men det er midler fra utlendingspakka fra POD som dreies dit, forklarer politidirektøren.

Han opplever at Hasseldal gjorde en god jobb i helga.

– Jeg synes Steven og distriktet heiv seg rundt. At han gjør dette grepet, viser at han tar ansvaret på alvor. Så vet ikke jeg om statsråden var helt klar over det i går da han ble intervjuet. Distriktet kom selv fram til løsninga. Jeg opplever at de har tatt ansvar for den akutte situasjonen nå, og funnet løsninga på det sammen med oss, sier Humlegård

– Da har han gjort jobben sin og prioritert. Da må det være merkelig for politimesteren å høre at han må prioritere?

– Jeg skal ikke gå i mellom og si hvem som har sagt hva. Vi har hatt god dialog med distriktet og departementet.

– Han har kanskje andre ting å prioritere enn en kø også?

– Ja, det kan hende. Og det kjenner vi alle på, at vi må prioritere oppgaver. Men når det blir så akutt, så blir det satt veldig på spissen. Når man står tre timer i passkø, så må vi hive oss rundt, sier Humlegård.

Politiforum har sendt spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet i ettermiddag, men departementet er ikke tilgjengelig før i morgen.