Bekymret for tilliten

Politidirektør Ingelin Killengreen advarer mot at politiet kan miste tilliten i befolkningen.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen advarer mot at politietkan miste tilliten i befolkningen etter konflikten rundt risikotillegg oglønnsvilkår.

- Politiet har, i hvert fall inntil nå, vært denyrkesgruppen som har hatt høyest tillit i folket. Den tilliten er avgjørende oguvurderlig for at politiet skal gjøre en god jobb. Den er skjør, og mister viden, vil det ta lang tid å bygge den opp igjen, sa politidirektør IngelinKillengreen da hun talte i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Selv om temaet for talen var politiutfordringene fram mot2020, var det naturlig, ifølge NTB, å trekke linjene til dagens svært betentesituasjon i politiet. Overtidsnekt og store mengder sykmeldinger kan bidra tilat tilliten til politiet blir svekket.

- Det er slik at polititjenestemennene er avhengig av enslik tillit. Derfor er det om å gjøre for oss alle, også polititjenestemennene,at vi får en løsning så fort som mulig, sa Killengreen til NTB etter talen.

Intet ulovlig
Hun påpeker at det så langt ikke er holdepunkter for å si at det er begåttlovbrudd knyttet til det som er blitt framholdt som koordinertesykmeldingsaksjoner i politidistriktene.