– Politiet kan skanne QR-koder og via disse spørre i ulike lands databaser om ID-kort og dokumentnumre, sier seksjonsleder Per O. Haddal i Nasjonalt ID-senter.
– Politiet kan skanne QR-koder og via disse spørre i ulike lands databaser om ID-kort og dokumentnumre, sier seksjonsleder Per O. Haddal i Nasjonalt ID-senter.

Avdekker jukse-ID med QR-avlesere

Politifolk på gaten kan nå bruke mobiltelefonen og sjekke om ID-kortet de kontrollerer er etterlyst.

Publisert Sist oppdatert

– Om noen av personene med falsk ID fra Storbritannia sjekkes av norsk politi, kan det være at det dukker opp i databasene som politifolkene får tilgang til, dersom britisk politi har etterlyst det, sier seksjonsleder Per O. Haddal i Nasjonalt ID-senter (NID) til Politiforum.

Med en smarttelefon med QR-avleserapp kan politifolk sjekke om kortet, dokumentnummeret eller andre opplysninger er registrert i databasene. Det kan ikke utføres søk i disse basene.

– Man får et ja eller nei. Likevel er dette et viktig verktøy for ID-kontroll i førstelinje, sier Haddal.

Reduserer juks

Politiet vil få tilgang til de ulike QR-kodene som de kan ha med ut på jobb. De skanner for eksempel koden for «serienumre for italienske ID-kort» og vil få svar på om nummeret er registrert der.

– Politiet får tilgang til de ulike lands databaser og kan spørre på navn eller nummer, forteller Haddal.

QR-kode-avlesing på mobilen er et effektivt hjelpemiddel for politiet.
QR-kode-avlesing på mobilen er et effektivt hjelpemiddel for politiet.

Politiet kan spørre på fire forskjellige referansedatabaser om metodebruk ved ID-kontroll, samt trender og få eksempler på hvordan ID-dokumenter skal se ut. Det inkluderer fødsels- og dødsattester, visum, reisedokumenter, førerkort, ID-kort og oppholdstillatelser.

Antall saker med forfalsket ID er økende i Norge, sier NID-sjef Arne Isak Tveitan.

– Det skaper utfordringer som må løses på tvers av etater og enheter, sier han.

Senteret har derfor opprettet et ID-nettverk med Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, NORSIS, Datatilsynet og UD. Nettverket jobber for en mer helhetlig ID-forvaltning for å redusere juks og forebygge kriminalitet.

Lett tilgang

Tveitan sier en av de virkelig store utfordringene er saker der underlagsmaterialet til et ID-kort er forfalsket, men som har ført til at vedkommende har fått et ekte ID-kort. Med et ekte kort fra Arbeidstilsynet kan utenlandske personer åpne bankkonto og få bankkort med bilde. Dermed kan de sikre seg lettere tilgang til rettigheter hos NAV og Brønnøysundregistrene, og skaffe seg studieplass og førerkort i Norge - alt under falskt navn.

659 personer ble tatt med falske identitetspapirer i 2012, opplyser NID. I alt 718 falske ID-dokumenter ble funnet på disse personene.

40 prosent av dokumentene var pass, og var fra EU/EØS-området. Italienske dokumenter toppet listen.

Mangler kompetanse

NID har gjennom sitt evalueringsprosjekt avdekket at utlendingsmyndighetene og politiet ikke har tilstrekkelig kompetanse på ID-kontroll, og arbeider intenst med kompetanseheving for disse.

– Vi gjennomfører en rekke kurs for etatene, samt at vi har etablert e-læring via våre hjemmesider. Der ligger det 14 kurs tilgjengelig. Alle politiansatte kan opprette bruker på nidsenter.no, og få tilgang til viktig kunnskap om hvordan ID-kontroll bør utføres og hva man skal se etter, sier kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard i NID.

– Vi ønsker å bidra til å høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutveksling og metodeutvikling innen ID-arbeid, fortsetter hun.

Kommende EU-regler for identifikasjon kan forby førerkort og bankkort som gyldig id innenfor Schengen-området.

Representanter fra NID, UDI, POD, Vegdirektoratet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Finans Norge, Helsedirektoratet og Romerike politidistrikt, deltar i et nettverk som skal finne ut hvilke identifikasjonsdokumenter som kan verifiseres.