Merete Furesund er advokat og skal representere Politiets Fellesforbund i retten.
Merete Furesund er advokat og skal representere Politiets Fellesforbund i retten.

ATB-striden til Høyesterett

Striden om reisetid fra Sogn og Fjordane blir behandlet i Høyesterett. – Viktig, sier PF.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart etter at Høyesterett mandag bestemte at de ville behandle spørsmålet om arbeidsreiser skal anses som arbeidstid. Politiets Fellesforbund er svært tilfreds med at Høyesteretts kjæremålsutvalg vil se på de prinsippielle innvendingene PF-medlemmet reiser.

Mer konkret dreier det seg om reiser til og fra oppdrag for politifolk, når de reiser i tjenestebil og er tilgjengelig for operasjonssentralen underveis på reisen. Mens Politidirektoratet og Staten ønsker at dette bare skal regnes som reisetid og dermed også fri, mener en politimann fra Sogn og Fjordane, med støtte fra Politiets Fellesforbund, at det bør regnes som arbeidstid.

Les mer om forskjell på reisetid og arbeidstid i faktaboksen.

Saken var oppe i lagmannsretten i vinter. Der vant Staten fram, men retten var delt og ga politimannen rett i deler av søksmålet. Politimannen anket derfor saken til Høyesterett.

Høyesteretts behandling vil gi en avklaring på definisjonen av arbeidstid og hviletid, og saken har kan derfor ha betydning langt utenfor den konkrete saken og politiet.

LES OGSÅ: – Frustrerende å sitte i retten og forklare at jeg gjør en jobb

– En trend at man skal knipe inn på alle områder

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier saken er særdeles viktig for forbundet. Men han mener saken har blitt unødvendig stor.

– Den burde vært avgjort på et langt tidligere tidspunkt, ved at man betalte politimannen det han burde ha rett på. Det er ikke så voldsomt mange slike saker det er snakk om, sier Bolstad.

PF-lederen mener det er en trend i tida at politiet skal knipe inn på ressursbruken flere områder. Han liker ikke den retninga han mener å se.

– Jeg merker at man skal knipe mer og mer igjen, til misgunst for arbeidstakerne. Det er ikke en ønsket utvikling, og konsekvensen kan være at det går utover motivasjonen til den enkelte og viljen de ansatte har til å påta seg oppgaver, sier Bolstad.

– Men det koster distriktene penger de ikke har?

– Ja. Men har man ikke råd til polititjeneste, så får man heller si det.

Med politireformen skal man være nærmere befolkningen, men også ha færre tjenestesteder. Vil ikke det føre til at man får flere slike reiser?

– Jo, definitivt. Og derfor er det viktig at man ivaretar fleksibiliteten og viljen hos de ansatte, avslutter PF-lederen.