Slik blir Politidirektoratets (POD) nye kontorbygg i Fridtjof Nansens vei på Majorstua seende ut.
Slik blir Politidirektoratets (POD) nye kontorbygg i Fridtjof Nansens vei på Majorstua seende ut.

Årlig kostnadsøkning på tre millioner

Politidirektoratet (POD) regner ikke med å øke kostnadene med mer enn tre millioner kroner årlig når de flytter inn i nye lokaler på Majorstua.

Publisert Sist oppdatert

Selv om den årlige kostnaden for PODs nybygg blir på 32,5 millioner kroner - pluss bortimot 1,5 millioner kroner for leie av parkeringsplasser - anslår POD selv at de totalt sett ikke vil få en kostnadsøkning på mer enn tre millioner kroner årlig etter flyttingen.

I dag holder POD til på fire forskjellige steder i byen, og alt samles nå på ett sted, noe som i seg selv er kostnadsbesparende.

Seksjonsjef Vidar Sandem i økonomiseksjonen i POD opplyser til Politiforum at de samlede kostnadene for blant annet husleie, vedlikehold og drift (såkalte EBA-kostnader), i dag er på cirka 26 millioner kroner årlig.

- Økningen i de årlige EBA-kostnadene blir brutto cirka 6,5 millioner. Vi legger imidlertid til grunn at det vil bli innsparinger som følge av reduserte energikostnader, reduserte reiseutgifter, felles innkjøp, med mer. Innsparingene er estimert til 3,5 millioner. Netto økning i EBA-kostnader er dermed beregnet til cirka 3 millioner, sier Sandem.

Også IKT-delen av tidligere PDMT, nå kalt [email protected], skal inn under POD. De årlige kostnadene for bygningen til [email protected] - nabobygget til nye POD - er på 30,5 millioner kroner.