Odd Reidar Humlegård og Anders Anundsen presenterte politiberedskapen per juni 2016 i dag.
Odd Reidar Humlegård og Anders Anundsen presenterte politiberedskapen per juni 2016 i dag.

Åpner for å droppe IP3-mål

Justisministeren og politidirektøren presenterte status for politiets beredskap i dag. Anundsen lover blant annet helikopter-svar over sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte i dag status for beredskapen etter 22. juli og for politireformen, under en pressekonferanse i Politidirektoratet.

I tillegg til å svare for status på beredskapssenter og helikoptertjenesten i politiet, sa Anders Anundsen at politiet hadde et mål om å nå 1000 IP3-godkjente politifolk i 2016.

Politiforum kunne høsten 2014 fortelle at politiet ikke ville nå målet om 1200 politifolk innen sommeren 2015, og i dag avslørte dermed justis- og beredskapsministeren at politiet fortsatt er et godt stykke unna å nå målet.

– Målet er fortsatt 1200 og vi ønsker å nå det så raskt som mulig, men det er 1000 IP3-godkjente politifolk som er målet i løpet av 2016. Siden vi har bygget opp blant annet beredskapstroppen og livvakttjenesten har vi hatt rekrutteringsproblemer, siden dette er en parallell rekruttering av de samme mannskapene. Men jeg er utålmodig, sier Anundsen til Politiforum.

Har ikke POD gjort jobben her?

– Politiet har ikke klart å levere på dette punktet og det er viktig at man klarer å rekruttere. Samtidig er det en økning på 320 IP3-godkjente politifolk, så det er likevel en bedring, sier justis- og beredskapsministeren.

Vil vurdere målet på nytt

Ønsket om 1200 IP3-godkjente politifolk i Norge, bygget blant annet på ønsket om å ha Utrykningsenheter, UEH-patruljer, ute i alle distrikter 24 timer i døgnet. Men tross at Anundsen fortsatt ønsker seg 1200, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård at han vil vurdere å endre målet.

– Vi ser det går seinere enn vi ønsker og at vi sliter med rekruttering og frafall. I den nasjonale ledergruppen denne uka snakket vi om at vi må se på om 1200 er riktig antall. Da vi satt det målet var det ikke på bakgrunn av en grundig utredning, jeg var selv med på å bestemme det, sier Humlegård.

Etter at politiet ble redusert fra 27 til 12 politidistrikter vil det etter alt å dømme være enklere å papiret si at man har døgnbemanna UEH-patruljer i alle distrikter. Spørsmålet er om det har noen effekt, med større avstander.

– Har dere fortsatt som mål å ha døgnbemanna UEH-patruljer i alle distrikter?

– Vi må vurdere om det er nyttig å ha det som mål. Vi ser det går saktere enn vi ønsket.

Så det er ingen nødvendighet?

Nei, jeg vil se på hva distriktene sier først. Man kan sikkert få en UEH-patrulje på hjul i distriktene hele døgnet, men det hjelper lite hvis de befinner seg i Hammerfest og hendelsen skjer i Karasjok. Det viktigste er styrking av IP4-mannskaper og transportkapasitetene til politiet. Derfor jobber vi helikopterkapasiteten hver uke og bruk av redningshelikoptre kan også være en betydelig ressurs vi kan planlegge med, forklarer Humlegård.

Helikopter-svar over sommeren

Ministeren og politidirektøren kunne også fortelle om status for politiets helikopterberedskap.

Blant annet sa justis- og beredskapsminister Anundsen at de nå vil avgjøre om det skal kjøpes eller leies inn nye helikoptre til politiet over sommeren. Med slike helikoptre vil politiet selv kunne ta over deler av transportkapasiteten som de i dag benytter Forsvarets helikoptre til.

– Dagens politihelikoptre er en observasjonsplattform og tjenesten er svært god. Den har nesten ikke teknisk eller bemanningsmessig nedetid lenger, og vi har økt bemanningen med to crew siden 22. juli. Nå vurderer vi om politiet bør ha transportkapasiteten selv, og vi har fått innspillene fra Politidirektoratet. Jeg mener at dette er så viktig at vi bør konkludere så fort som mulig, sa Anundsen.

Han trakk også fram at dagens Bell-helikoptre fra Forsvaret i dag har en klartid på én time, mot to timer tidligere, noe som gjør at for eksempel Beredskapstroppen og bombegruppa kan rykke ut raskere.

Når det gjelder beredskapssenteret er departementet nå, som Politiforum har varslet tidligere, inne i forsprosjekteringsfasen. Den regner de med vil vare fram mot høsten 2017.

Anundsen la også fram tall som viste en styrkning av PST på 60 prosent, en styrkning som ifølge han har skjedd over hele linja. Antallet nye politistillinger siden regjeringsskiftet har ifølge ministeren økt med 1054.

Anders Anundsen under pressekonferansen i dag. Han lover blant annet svar på om politiet får nye helikoptre i løpet av kort tid.
Anders Anundsen under pressekonferansen i dag. Han lover blant annet svar på om politiet får nye helikoptre i løpet av kort tid.
Powered by Labrador CMS