Politiet i Mesa County tester ut dronen Draganflyer X6.
Politiet i Mesa County tester ut dronen Draganflyer X6.

Amerikansk dronesuksess

I 2009 var Mesa county i Colorado den første politiavdelingen i USA som tok i bruk droner i tjenesten. Det har vært en suksess.

Publisert Sist oppdatert

Siden oppstarten høsten for snart fire år siden, har politiet i Mesa county brukt sine droner - som de velger å kalle «unmanned aircraft system» (UAS), eller ubemannede luftfartøy - ved over 50 anledninger. De aller fleste oppdragene har vært av typen leteaksjoner og flyfoto av åsteder til bruk i etterforskning.

– UAS-enhetene blir også ofte brukt i forbindelse med etterforskning av alvorlige bilulykker, eller i jakten etter kriminelle på rømmen, forteller Benjamin Miller til Politiforum.

Miller er arkitekten bak UAS-programmet til Mesa county, og er i dag leder for programmet.

– Ønsket vårt da vi startet opp, var å utforske mulighetene for å bruke UAS som et verktøy for politiet. Den gangen fantes det knapt noe forskning på området. Vår største utfordring var faktisk å få tillatelse fra det amerikanske luftfartstilsynet, noe som tok over ett år. I tillegg kom all tiden det tok å forberede søknaden til tilsynet, utrede om det var praktisk mulig å opprette et slikt program for oss, samt å trene på bruken av utstyret, sier Miller videre.

Ben Miller fra Mesa County, med en Draganflyer X6.
Ben Miller fra Mesa County, med en Draganflyer X6.

150 kroner i timen

I dag er politiet i Mesa county i besittelse av to UAS-enheter, en med fastmonterte vinger, og en som drives som et helikopter, med tre rotorblader. Sistnevnte, av typen «Draganflyer X6», ble anskaffet først, mens stallen ble utvidet med en «Falcon UAV» i januar 2012.

– Vi fikk en god avtale med produsenten av Draganflyer som leaset UAS-enheten til oss for en svært lav pris. Da vi kjøpte vår Falcon i fjor, fikk vi den til kostpris, fordi produsenten også ønsket å finne ut hvordan politiet kunne bruke produktet deres. Hadde vi måttet kjøpe enhetene til utsalgspris, hadde vi nok ikke hatt råd til det, sier Miller.

Hele programmet har kostet Mesa county-politiet skarve 90.000 kroner over en fireårsperiode, en brøkdel av summen det ville kostet uten rabatter og gode avtaler. Samtidig er besparelsen på driftskostnader enorm sammenlignet med alternativene helikopter eller småfly.

– Hvis vi tar i betraktning alle utgifter og langtidsvedlikehold, ligger kostnaden på anslagsvis 150 kroner i timen når UAS-enhetene er i lufta. Den økonomiske besparelsen er helt klart den største fordelen ved UAS, understreker han.

En undersøkelse fra 2007 som Miller viser til, konkluderer med at kostnaden ved bemannede flymaskiner er på 3900 kroner i timen - hele 26 ganger mer enn ved bruk av ubemannede luftfartøy.

Et ekstra verktøy

De to UAS-enhetene til Mesa county-politiet har forskjellig kapasitet og bruksområder. Mens Draganflyeren med sine rotorblader kan være i lufta i omtrent et kvarter før batteriet er tomt, kan Falconen fly i en hel time i strekk. Den er derfor praktisk å bruke i leteaksjoner i de store nasjonalparkene i Mesa county-området.

Miller ønsker imidlertid ikke å gi noe konkret eksempel på en hendelse hvor en UAS-enhet har vært av avgjørende betydning for utfallet.

– Det skyldes at vi ikke ønsker å gi noen spesiell person eller verktøy æren for at et oppdrag ble løst. Bruken av UAS-enhetene har vært vellykket som hjelp i alle oppdragene de har deltatt i, selv om de ikke direkte har gjort at vi har tatt den kriminelle eller funnet den savnede personen. Det er akkurat det samme med alt annet utstyr vi bruker, som radio, GPS eller patruljebiler. Vi gjør oss ikke avhengige av kun ett verktøy, og det samme gjelder for UAS-enhetene våre, forklarer han.

At UAS-enhetene er et verdifullt tilskudd til Mesa county-politiets verktøykasse, er han ikke i tvil om, selv om han ikke anbefaler alle politienheter å blindt satse på det samme.

– Hver politienhet må gjøre sin egen vurdering, og tenke på tiden det tar, investeringer, driftskostnader og eventuelle offentlige restriksjoner. Vårt program er for eksempel begrenset ved at luftfartstilsynet kun lar oss fly på dagtid innenfor vår kommune, og ikke høyere enn 152 meter, mens UAS-enheten må være i syne for operatøren til enhver tid.

Debatt om personvern

En politibetjent i Mesa County sender dronen Falcon T til værs.
En politibetjent i Mesa County sender dronen Falcon T til værs.

Da Mesa county-politiet lanserte sitt program, fulgte det dessuten med en debatt om personvernhensyn ved bruken av UAS-enheter. Men i USA finnes det allerede retningslinjer for politiets bruk av helikoptre og fly, og disse retningslinjene følges også når det gjelder droner.

Dronen Falcon T er i lufta i Mesa County, USA.
Dronen Falcon T er i lufta i Mesa County, USA.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Det er klart at det alltid vil være en viss skepsis når lovens lange arm introduserer nytt utstyr. Men vi har hele tiden spilt med åpne kort overfor publikum, og vært åpne om hvorfor vi bruker UAS-enhetene våre, og hva de kan gjøre, forteller Miller.

For eksempel benyttes de ikke til kontinuerlig overvåking, men kun til spesifikke oppdrag. Utstyret som er montert i UAS-enhetene, er stillbildekamera, videokamera og varmesensorer, og alt bildematerialet som samles inn, håndteres i henhold til gjeldende bestemmelser for bevishåndtering.

I dag brukes enhetene heller ikke oftere enn en til to ganger i måneden, men samtidig er Mesa county-politiet i ferd med å implementere UAS enda sterkere i sin daglige drift. På nettsidene deres, sammenlignes UAS-enhetene med hundepatruljer - hvor UAV-enheten følger patruljebilen, mens alle politibetjentene er trent i å betjene den.

Alt tyder på at UAS-enheter - droner på folkemunne - har kommet for å bli, også i politiet.