- Aldri planlagt med Indico

– Indico er ikke en del av politiets mastersystem, og det har derfor ikke vært planlagt tatt med i fase én av D#2, sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Han avviser at dette har vært lovet inne i første del av D#2. Hovedfokuset har vært å få mer stabil og robust ivaretakelse av helt sentrale politidata over hele landet. Først etter at det er i orden, starter jobben med å utvide funksjonaliteten innenfor D#2. Opdal legger seg ikke flat for kritikken.

– Fortiden har vært preget av mange enkeltstående lokale initiativ i forhold til å installere programmer på PCen ute i politidistriktene uten noen form for sentralisert kontroll og godkjenning. Dette har gitt store variasjoner mellom politidistriktene, sier han, og fortsetter:

– Innføring av D#2 medfører nå at det ikke lenger er rom for lokale initiativ til å bruke programmer utenfor det som er tilgjengelig på de sentrale serverne. For oss har det vært en utfordring at enkelte politidistrikt har jobbet i programmer utenfor det vi har godkjent, og dermed har etablert arbeidsvaner tilpasset en annen programtilgang.

Han viser til at Indico er en frittstående løsning for opptak av lyd og bilde, utenfor sentralisert drift. I D#2 er Indico gjort tilgjengelig slik at lydavhør kan avspilles. Opdal forteller at Politidirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) nå er i dialog med Hedmark politidistrikt for å finne en god løsning på problematikken rundt lyd og videoavhør.

– Vi tar etterforskernes behov seriøst. Men vi kan ikke ta alt på en gang. Hedmark utpeker seg litt spesielt i denne saken. Verken Gudbrandsdal politidistrikt eller Østfold politidistrikt har meldt om tilsvarende problemer til tross for at de også har tatt i bruk D#2, sier Opdal.

Løsningen for etterforskerne som skal spille av opptak av lyd og bilde produsert i Indico er å benytte multimedia-PCer i D#2. Til dette kan PCer fra dagens Masterløsning benyttes. Rådet er derfor å ikke kaste ut alle PCene når D#2 kommer til politidistriktet.

– En god håndtering av multimedia i D#2 vil være en omfattende oppgave, hvor graden av integrasjon og samhandling med fagsystemene vil være et viktig tema, sier Opdal.

For Politidirektoratet vil videre utplassering av D#2 ha meget høy prioritet i 2012, og Opdal kan derfor ikke love at arbeidet med integrasjon av Indico vil prioriteres.

– Først må vi få dagens versjon av D#2 oppe å gå ute i alle politidistriktene før vi begynner å utvikle støtte for funksjonalitet som ligger utenfor dagens master, sier han.

Om tilleggsprogrammer lik Indico og andre kommer inn i den sentraliserte driften, er avhengig av ressursene som blir stilt til rådighet på politibudsjettet. Det er kjent at det fra både politiet og PFs side tidligere har vært argumentert for å få egne IKT-penger på budsjetter fra Justisdepartementet. Til nå har slik utvikling vært tatt av politiets driftsbudsjett. Opdal avviser ryktet om at utrullingen av D#2 er i ferd med å stanse på grunn av manglede Indico-mulighet.

– Tvert om, nå er vi i full gang med å installere D#2 i ni politidistrikter og særorganer utover høsten. Piloten vi har kjørt har avdekket noen mangler som nå i all hovedsak er utbedret. På sikt blir datahverdagen for politiet sikrere og mer forutsigbar. Og ikke minst mer ressursbesparende, sier Opdal optimistisk.