Advarte mot lite trening på «skyting pågår»

Allerede i 2010 ropte PF-tillitsvalgt i Asker og Bærum varsko.

Publisert Sist oppdatert

Bergens Tidende melder på sin hjemmeside at politiet i Rogaland og Hordaland kun har øvd på «skyting pågår» én gang siden 2009. Ifølge Politiets Fellesforbunds (PF) tillitsvalgte i de to politidistriktene, har det ikke blitt trent spesifikt på et slikt sceneario siden innføringen i 2009.

- Spørsmålet er om vi er godt nok forberedt på denne type situasjoner. Jeg mener det bør trenes mer og mer regelmessig, sier PF-tillitsvalgt Kjetil Rekdal i Hordaland til avisen.

- En så stor endring skal du bruke ganske mye tid og ressurser på å gjøre. Du gjør det ikke med å vedta en instruks og krysse fingrene, sier PF-tillitsvalgt Arild Sandstøl i Rogaland.

Advarte i 2010

Allerede i mai skrev Politiforum om PF-tillitsvalgt Audun Buseth i Asker og Bærum politidistrikt som gikk ut med en advarende pekefinger. Han mente da at opplegget «skyting pågår» mangler en risikovurdering.

- Det er blant annet ikke fastslått hvilket nivå mannskapene bør ha for å håndtere slike situasjoner. I praksis kan vi få førsteårs politikonstabler som første patrulje på stedet, sa Buseth den gangen.

- Dette er politi som knapt nok har en minimumsgodkjenning i våpenbruk. Utover den første godkjenningsprøven, er all våpentreningen knyttet til 11 timer innføring av den nye taktikken, og 40 timers årlig godkjenningsprogram. Dette er altfor lettvint.

Skal konfronteres

«Skyting pågår»-konseptet betyr at politipersonell skal konfrontere en gjerningsperson som skyter rundt seg umiddelbart - ikke isolere ham fra omgivelsene, slik praksisen har vært tidligere. Konseptet ble utviklet av Politidirektoratet som en konsekvens av erfaringer etter skoleskytinger i Finland og Tyskland. Finsk politi ble etter en episode sterkt kritisert fordi de ventet på forsterkninger før de rykket inn. Mens i Winnenden I Tyskland fikk politiet honnør for å ha berget liv fordi de umiddelbart tok seg inn mot gjerningsmannen.

- Vi har hatt tett dialog med finsk politi etter det som har skjedd der og fått mange nye erfaringer. Vi kan ikke utelukke at det som har skjedd i Finland eller i Tyskland også kan skje i Norge. Norsk politi bygger nå opp ny kunnskap og taktikk for å kunne håndtere slike situasjoner på en best mulig måte, sa Oddbjørn Mjølhus til Politiforum i april 2009.

Mjølhus er leder for Beredskapsseksjonen i Politidirektoratet (POD). PF-tillitsvalgt Buseth i Asker og Bærum understreket i 2010 viktigheten av trening når det innføres helt nye måter å håndtere slike situasjoner på.

- Forutsetningen for å gjøre jobben i et risikofylt yrke er nettopp å ha tilstrekkelig med trening og mannskapsressurser.

Plutselig aktuelt

I Norge ble «skyting pågår» plutselig et høyaktuelt begrep da skytingen på Utøya begynte den 22. juli. De to polititjenestemennene som ankom fastlandet ved åstedet først, var bevæpnet med MP5 og klare til å rykke ut på Utøya i henhold til konseptet. «Skyting pågår» tar imidlertid utgangspunkt i én til to gjerningsmenn, mens det da politibetjentene ankom, var meldt om tre til fem gjerningsmenn med både gevær og sprengstoff på øya. Usikkerhet om antall gjerningsmenn og deres bevæpning, mangel på båt, samt vissheten om at Beredskapstroppen var på vei, bidro til at de to ikke dro direkte til øya - i det som kunne ha fortonet seg som et rent selvmordsoppdrag. I stedet reiste de ut fra Storøya, noen kilometer unna, sammen med mannskap fra Beredskapstroppen.

- Godt egnet sted

Dette har vært gjenstand for mye kritikk og mange spekulasjoner i media, men beredskapstroppens leder Anders Snortheimsmoen, sa på en pressekonferanse at dette var en god avgjørelse.

- I min verden er Storøya et godt egnet sted å operere fra. Dersom det hadde vært en øvelse med samme scenario, ville den leder som hadde valgt det stedet fått bestått, understreket Snorheimsmoen.