59 politifolk skadd fordi de ikke bar våpen

Dersom politiet hadde vært generelt bevæpnet, hadde flere alvorlige situasjoner blitt avverget og 59 politifolk unngått personskade, avdekker en stor PF-undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de siste 10 årene ble 59 tjenestemenn- og kvinner skadd – skader som kunne vært unngått om personellet bar våpen da situasjonen oppsto.

Det fremgår av Bevæpningsutvalgets store undersøkelse i forbindelse med spørsmålet om PF skal gå inn for generell bevæpning eller ei. Enda flere - 95 politifolk - sier de har vært til stede da en kollega ble skadet (eller drept), og hvor utfallet etter deres mening hadde blitt et annet dersom de hadde vært permanent bevæpnet da situasjonen oppsto.

Mange opplevelser

73 politifolk sier de har vært på et oppdrag der publikum ble skadet (eller drept), og hvor utfallet etter deres mening hadde blitt et annet dersom politiet hadde vært bevæpnet.

733 politifolk sier de en eller flere ganger i løpet av de siste ti årene, har vært i situasjon(er) der de har følt seg livsfarlig truet, og hvor de mener trusselbildet hadde blitt nedjustert dersom politiet hadde vært generelt bevæpnet.

373 av dem har opplevd dette en gang, resten opptil flere ganger.

Ikke god nok jobb

23 tjenestemenn og -kvinner svarte PF at ved gjentatte tilfeller, idet de var bevæpnet, hindret våpenet dem i å gjøre en god nok jobb.

133 andre svarte at de ved ett eller svært få tilfeller, opplevde at bevæpningen hindret dem i å gjøre en god jobb.

Nå viser undersøkelsen at 2201 av 3631 av det spurte IP-mannskapet sier nei til generell bevæpning. 748 sa ja, 682 svarte «vet ikke».

1380 av de totalt 3621 som besvarte spørsmålet – altså 38 prosent av dem – mener de vil oppleve det mer som en belastning enn lettelse å være permanent bevæpnet i politiet.

31 prosent svarte at de verken vil oppleve det som en belastning eller lettelse, i forhold til i dag.