50 ansatte ved lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund

Regjeringen lover 20 ekstra stillinger til Kristiansund. De skal ikke jobbe i politiet.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble det klart at politiets lønn- og regnskapssenter skal legges til Kristiansund. Regjeringen, støttet av partiet Venstre, valgte å overse Politidirektoratets anbefaling da de valgte å legge 70 stillingene til nordvestlandet.

Men denne uken hersket det usikkerhet rundt antall arbeidsplasser ved lønn- og regnskapssenteret. Politidirektoratet sier nemlig at 70 stillinger er blitt til 50, ifølge NRK.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal overta deler av politiets lønnsoppgaver.

– Med den oppgavedelingen som nå er besluttet, vil antallet medarbeidere i Kristiansund bli noe lavere, omtrent 50. Nå starter arbeidet med en mer detaljert beskrivelse av fordelingen av oppgaver mellom politiet og DFØ, og planleggingen av overføringen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet til NRK.

Lover 20 andre stillinger

Å opprette lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund kan koste politiet rundt mange millioner mer årlig, enn å opprette det i Drammen, slik Politidirektoratet egentlig ville. Nå lover regjeringspartiene at Kristiansund skal få sine 20 siste stillinger. Men de skal ikke inn i politiet. Regjeringen oppretter heller 20 stillinger ved skattekontoret i byen.

Tom Harald Nesvik, parlamentarisk leder i Frp, sa til NRK tidligere i uka at de 20 stillingene blant annet skulle brukes for å ivareta politiets sokkelansvar i Kristiansund. Men det ansvaret har politiet allerede, og etter det Politiforum erfarer hadde ikke politiet i Kristiansund noen formening om hva de 20 stillingene skulle gå til.

Mandag kveld sa imidlertid statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H) at Finansdepartementet vil styrke skattekontoret i Kristiansund med om lag 20 årsverk, i stedet for å finne jobb itl dem i politiet.