Våren 2013 gikk det første studentkullet ut av Politihøgskolen (PHS) i Stavern.
Våren 2013 gikk det første studentkullet ut av Politihøgskolen (PHS) i Stavern.

38 prosent av nyutdannede uten jobb

En undersøkelse blant årets nyutdannede politifolk viser at 209 personer - rundt 38 prosent av de som har svart - fortsatt er uten jobb.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra en løpende undersøkelse hos Politiets Fellesforbund viser at 334 av av de 550 som har svart er i jobb.

Bare litt over 100 har fått fast jobb, mens 119 er i vikariater, og 113 ikke vet sikkert om jobben er fast eller vikariat. 209 av de nyutdannede er fortsatt uten jobb i politiet.

Alle årets nyutdannede polititjenestemenn har fått tilbud om å svare på undersøkelsen.

Tas alvorlig

- Vi har sterkt fokus på de nyutdannede politifolkene og det at mange av dem ikke har fått jobb, det sier administrasjonssjef i PF, Jørgen Hellwege til Politiforum.

- Dette er vi veldig opptatt av og har satt i gang en rekke tiltak for, i samarbeid med studentlaget, sier han.

Alle resutatene fra undersøkelsen så langt

Ferske tall fra de nyutdannede politifolkenes besvarelser viser følgende resultat:

Fast ansatt102
Vikarer119
I jobb, uvisst om fast eller vikariat 113
Fortsatt ved PHS eller sluttet ved PHS 4
Søker ikke jobb i etaten3
Søker jobb209
Ikke svart173

Tatt opp politisk

PF har tatt opp problemstillingen med flere sentrale politikere, deriblant mange av de som skal delta i en stor debatt som PFs studentlag arrangerer på Politihøgskolen den 29. august.

- Jeg vil anbefale alle nyutdannede å svare på PFs undersøkelse, sier Hellwege til Politiforum.

- Det er den beste måten å sikre at vi holder oss orientert om status, og videre kan øve press på politikerne.