Truslene mot politifolk øker

Siden 1994 har antall tilfeller økt fra 50 til 450 saker i året.

Publisert Sist oppdatert

- Det er faktisk ganske utbredt, at politijurister og polititjenestemenn blir truet i jobben. Det er mange drapstrusler, faktisk, sier leder for politijuristene, Kurt A. Lier til NRK.

På 15 år er antall trusselsaker mot politi og andre offentlige tjenestemenn nidoblet.

Volden har også økt betydelig mot denne arbeidsguppen, og politiansatte er særlig utsatt.

- Vi ser en økning i antall saker og vi ser en forverring i saksinnholdet, sier hovedvernombud i politiet, Bjørn Egeli til NRK.

Ifølge statskanalen er det er stort sett kriminelle gjenger og ustabile personer som står for de alvorligste truslene. Også politifolks familier blir drapstruet, og må ta forholdsregler som å flytte på hemmelig adresse eller gå i dekning i en periode.

- Det kan være en hemmelig telefon, men også alarm rundt hjemmet eller at barna blir fulgt på skoleveien, sier Egeli.

Direktør i Domstolsadministrasjonen forteller at også Domstolsansatte rammes også av drapstrusler.

- Cirka 17 prosent av de domstolsansatte har blitt utsatt for arbeidsrelaterte trusler i løpet av de siste fem årene. Det er klart at i prinsippet så vil trusler mot de ansatte true rettssikkerheten, det er helt på det rene, sier direktør Tor Langbakk til NRK.

Powered by Labrador CMS