Brudd i staten

Tariffoppgjøret i staten endte med brudd. Nå får Riksmeklingsmannen oppgaven med å finne en løsning som kan forhindre konflikt.

Publisert Sist oppdatert

LO Stat, YS Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen, mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør.

- Statens siste tilbud er rett og slett en god søknad om å få bryte forhandlingene og velte ansvaret for å finne en løsning over på Riksmeklingsmannen. De har lagt inn en profil som er totalt uspiselig for oss, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio.

Han mener at statens forslag til løsning på likelønnsutfordringene ikke vil gi varig effekt.

- Vårt krav om at likelønnsmidlene i hovedsak må fordeles sentralt, er nettopp for at det skal gis varig effekt. Fordi staten vil droppe sentrale justeringsforhandlinger, og gi likelønnsmidler kun lokalt til utvalgte virksomheter, blir dette dessuten en inngripen på tariffsystemet i staten, sier han.

Han peker dessuten på at staten har kommet med forslag som vil få negative konsekvenser for arbeidstidsordningene.

- Dersom de hadde fått gjennomslag for dette ville det fått svært negative konsekvenser for politiets vern av fritid, sier Johannessen som forsetter:

- Vi oppfatter våre krav som ansvarlige, og er derfor skuffet over at vi havner hos Riksmeklingsmannen med så stor avstand mellom tilbud og krav. Dette kommer til å bli en utrolig krevende mekling, sier han.

Fornyings- administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud, stiller seg uforstående til forhandlingslederens skuffelse.

- Innenfor rammen av frontfagsmodellen har regjeringa presentert den beste kvinne- og likelønnsprofilen som noen gang er lagt fram, sier Aasrud.

- Kvinneprofilen i statens tilbud er tydelig, både gjennom en egen avsetning til likelønn, i utformingen av de generelle tilleggene og de føringer som legges på lokale forhandlinger. Rammen i tilbudet er på tre prosent. I tråd med tidligere år er det også en klar lavlønnsprofil, fortsetter statsråd Aasrud i en pressemelding.

Dermed ligger hun rundt ett prosentpoeng under det fagforeningene krever.

En mekling i staten vil starte i løpet av neste uke, og en eventuell konflikt vil kunne tre i kraft i slutten av mai.