Her holder Økokrim til. Nå ønsker skattedirektøren at de får direkte ansvar for politiets Økoteam.
Her holder Økokrim til. Nå ønsker skattedirektøren at de får direkte ansvar for politiets Økoteam.

Ønsker ny organisering av økoteamene

Skattedirektøren vil ha fem økoteam i stedet for et team under hvert distrikt.

Publisert Sist oppdatert

Det er skattedirektør Hans Christian Holte som til Aftenposten sier at dagens organisering ikke er hensiktsmessig.

I dag er det ett økonomiteam i hvert av de 27 politidistriktene, i tillegg til Økokrim som tar seg av de største sakene og som bistår de 27 teamene.

- Økoteamene fungerer i varierende grad, det er en sterk, felles erkjennelse. Med dagens organisering blir de ikke skjermet godt nok til oppgavene de er tenkt å ivareta. Selv om det gjøres mye godt arbeid, opplever vi til en viss grad at det som er avdekket hos oss, ikke følges godt nok opp i politiet, sier Holte til Aftenposten.

Ønsker fem regionale team

Ifølge avisen blir 18 prosent av de anmeldte sakene fra Skatteetaten og Nav henlagt, og henleggelsene varierer kraftig mellom de ulike distriktene.

- Variasjonen er urovekkende. Mest skremmende er det likevel å se på viktige enkeltsaker. Jeg får rapporter om at en del av sakene barberes ned til formalfeil, mens kompliserte spor av skatteunndragelse legges bort i politiet. Hvis politiet bare forfølger enkle formalfeil, tar de bare førsteleddet. Bakmennene går fri, sier Holte.

Han ønsker derfor i stedet fem regionale team underlagt Økokrim. Dette er en modell som ligner den de har i Sverige, og skal være noe regjeringen har fattet interesse for.

- Jeg har inntrykk av at man ser denne modellen som ganske interessant, sier Holte.

Aktuelt for regjeringen

Hverken finansminister Siv Jensen og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen utelukker overfor Aftenposten at en omorganisering kan være aktuelt.

– Vi kan ikke utelukke at tiltak av en organisatorisk eller strukturell art kan være viktigere enn tilførsel av mer ressurser, sier finansminister Siv Jensen.

– Det har vært mange handlingsplaner tidligere, som har gitt lite praktiske resultater. Det er viktig at vi ikke lander på samme måten. Nå vil vi ha en konkret og håndfast handlingsplan eller strategi, slår Anundsen fast.

Etter det avisen kjenner til peker også Finansdepartementet på organiseringen Holte foreslår.

Politidirektøren vil ikke

Politidirektøren synes imidlertid ikke modellen er interessant for politiet.

– Økoteam direkte under Økokrim vil svekke økoteamene. De er avhengige av å trekke på resten av politidistriktets ressurser f. eks. under spaning og pågripelser, sier Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.

I stedet ønsker han færre politidistrikter, flere stillinger og ny ledermodell i Politidirektoratet.

– Jeg håper vi ikke får flere enn 10 politidistrikter. For hvert ekstra distrikt svekkes økoteamene, sier Humlegård.