Bot til Senterpartiet

Økokrim ilegger Senterpartiet et forelegg på 200.000 kroner

Publisert Sist oppdatert

Forelegget får partiet for overtredelse av bokføringsloven, skriver Økokrim.

Økokrim innledet etterforskning av partiet i desember i fjor, for å granske fakturaer fra SP til to kraftselskaper på til sammen 700.000 kroner. Hensikten var å avdekke om fakturautstedelsen utgjorde straffbare overtredelser av regnskapslovgivningen.

Økokrim skriver i sin begrunnelse at de «legger til grunn at Senterpartiet utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt og fullstendig innhold med hensyn til beskrivelse av den utfakturerte ytelsen og/eller angivelse av partene».

I tillegg til forelegget til partiet, ilegges partiets tidligere generalsekretær en bot på 50.000 kroner for medvirkning til de samme forholdene, mens en ekstern kommunikasjonsrådgiver er ilagt en bot på 50.000 kroner «for å ha utferdiget eller medvirket til utferdigelse av fem av fakturaene».

Etterforskingen har ikke gitt grunnlag for å si at styret i Senterpartiet har vært delaktig ved utformingen av fakturaene, understreker Økokrim.

Powered by Labrador CMS