Mangler klare retningslinjer

Klare retningslinjer for hvordan statistikk skal føres, etterlyses av Politiets Fellesforbund og opposisjonspartiene på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

- At enkelte politidistrikt dupliserer skyldes manglende retningslinjer fra sentrale myndigheter og det må justisministeren ta på sin kappe, sier Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets Justiskomité.

Han etterlyser, i likhet med Høyre og Politiets Fellesforbund, klare retningslinjer fra sentralt hold over hvordan statistikk skal føres.

- I dag fører manglende retningslinjer over statistikkføring til at det blir vanskelig å sammenligne oppklaringsprosenten til de ulike politidistriktene. Nå er det viktig at politidistriktene i første omgang følger retningslinjene til Riksadvokaten. Deretter håper jeg at det fra sentralt hold kommer ytterligere føringer og retningslinjer for hvordan statistikk skal føres i Strasak, sier PF-leder Arne Johannessen.

- Kan publikum ha tillit til oppklaringsprosenten som har blitt presentert i år?

- Det er ikke i tvil om at det har vært en bedring både på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, men samtidig tror jeg ikke det er fullt så rosenrødt som justisministeren skal ha det til. Det er grunn til å ta all statistikk med en klype salt, sier Johannesen.

- Har ført Stortinget bak lyset

Sandberg er imidlertid noe skarpere i kritikken. Han beskylder Justisministeren for å ha ført Stortinget bak lyset.

- Fremskrittspartiet har allerede påpekt at justisministeren har gitt et ukorrekt og lyserødt inntrykk av justissituasjonen på bakgrunn av feilaktig bruk av statstikker og dette gjelder ikke bare oppklaringsprosenten. Jeg kan vanskelig se det annerledes enn at justisministeren indirekte har ført Stortinget bak lyset. Det kan ikke vi ikke godta. Det er uakseptabelt at regjeringens medlemmer gjemmer virkeligheten bak uriktig bruk av tall, sier Sandberg.

Hans kollega i Justiskomiteen, André Oktay Dahl (H), deler hans frustrasjon.

- De opplysningene vi får via Politi­direktoratet (POD) ser ut til å være så sterkt politisk sminket at det føles som å slå hodet i veggen mot flertallets definisjon av hva som er «opplysninger», men som stort sett ser ut til å ha ett mål; å få Storberget til å fremstå i et positivt lys.

Han viser til at Høyre har fremmet forslag i Stortinget

Powered by Labrador CMS