Nye politimestere

Rogaland og Østfinnmark politidistrikt har begge fått nye politimestere.

Publisert Sist oppdatert

Norge fikk to nye politimestere fredag. I Rogaland politidistrikt er Hans Vik (47) utnevnt til ny politimester, mens Ellen Katrine Hætta (40) er utnevnt til ny politimester i Østfinnmark politidistrikt.

Begge for en åremålsperiode på seks år.

Hætta er utdannet jurist, og har deltatt på topplederkandidatprogrammet ved Politihøgskolen (2006–2007). Hætta har advokatbevilling, og hun har en solid politifaglig bakgrunn, melder Justisdepartementet.

Fra 2001 til 2004 var hun politiadvokat i Østfinnmark politidistrikt, og fra 2004 til 2007 var hun politiinspektør og leder for retts- og påtaleavdelingen. I 2007 ble hun utnevnt som statsadvokat ved Troms- og Finnmark statsadvokatembeter.

Vik kommer fra embetet som visepolitimester i Rogaland politidistrikt. Han har en solid faglig bakgrunn innen politiet, både som polititjenestemann og som påtalejurist.

I tillegg til juridisk utdannelse, har Vik gått Politiskolens grunnkurs fra 1985–1987, skriver departementet.

Etter avsluttet politiutdanning i 1987 begynte han i Oslo politidistrikt, deretter var han i perioden 1988–89 ansatt som etterforsker ved KRIPOS, før han ble ansatt i Stavanger politikammer i 1989. I tiden 1991–95 tjenestegjorde han i Utrykningspolitiet.

Powered by Labrador CMS