Lys i tunnelen

4000 uniformerte politifolk satte sterkt preg på hovedstadens gater.

Publisert Sist oppdatert

Landets mest kjente arbeidskonflikt nådde nye høyder 25. mars. Politiets Fellesforbund (PF) mobiliserte for å demonstrere mot regjeringens håndtering av arbeidstidsbestemmelsene i politiet. Med forskrift vil regjeringen diktere store unntak fra arbeidsmiljølovens paragrafer. Uten mulighet til å påvirke resultatet gjennom forhandlinger alle andre yrkesgrupper har.

- 4000 medlemmer var det som var maksimal råd å få folk til å stille uten å bruke arbeidstiden. Jeg er utrolig imponert over hvor mange som stilte opp. Det var kort planleggingstid, likevel kom folk fra alle landets politidistrikt. Og med alle kategorier medlemmer, både politisivile og ledere sammen med politibetjentene. Tilbakemeldingene forteller at dette var en utrolig god markering som har bygget et sterkt samhold i organisasjonen, sier PF-leder Arne Johannessen.

Han hadde på forhånd informert politidirektøren om at streiken kom til å gå på fritiden til medlemmene, og at det derfor ikke var en politisk streik. Hun ble også informert om at demonstrantene kom til å bruke uniform.

Regjeringen ikke i takt med folkemeningen

- Jeg ser det blir sterkt når politifolk demonstrerer i uniform, men utbruddene fra Lars Sponheim og Stein Ørnhøi var tatt helt ut av sammenhengen når de henholdsvis sa det lignet på «statskupp» og «brune spor» i Oslos gater. Mediebildet var krevende i ettertid med mange stygge utspill. Men jeg har aldri følt at avis­redaksjonene representerer folkemeningen i denne saken. Like lite som regjeringen gjør det. Spørreundersøkelsen som NRK offentliggjorde i forkant av påsken viste med all tydelighet at politiet fremdeles har stor tillit ute i befolkningen. En såpass god måling i etterkant av det voldsomme negative presset som har vært mot oss, er spesielt. Mange danner seg en oppfatning som følge av hetsen. NRK-undersøkelsen blir desto sterkere når vi vet dette. Svartmalingen fra enkelte aviser og enkelte politikere var altså ikke i samsvar med folkemeningen. Både regjeringspolitikere og media undervurderer befolkningens ønske om et sterkere politi i Norge. Satt i perspektiv blir debatten om ulovlig bruk av uniform en tydelig avsporing for å få flyttet fokuset fra hva dette dreier seg om, sier Johannessen. Han er tydelig på at PF ville ha brukt uniform også i dag.

- Det er ingenting av det som har kommet i etterkant som har rokket ved den vurderingen, sier han.

Paradoks

Rett etter påske offentliggjorde NRK nok en undersøkelse som viste at politiet blir vurdert som en av de mest viktige yrkene i samfunnet.

- Det er et alvorlig paradoks. Vi blir fremhevet som bærebjelken i demokratiet, et yrke som samfunnet er 100 prosent avhengig av for å fungere. Men når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår er det tydeligvis ingen sammenheng. Kampen vi nå kjører er en kamp som handler om status, verdsetting og yrkesrollen i fremtiden. Det er en av grunnene til at arbeidsgiver med politidirektør og politimestere burde stått skulder ved skulder med oss. Jeg mener de ikke har tatt sitt ansvar for å heve statusen for politiyrket. De burde være tydelige premissleverandører på hva som skjer i et samfunn der politiet blir et lavstatus-yrke, sier Johannessen.

Fokus på løsning

Rett før påske ble det kjent at politidirektør Ingelin Killengreen innkaller til en arbeidsgruppe for å få finne en løsning på konflikten.

- Jeg mener at vi nå har lagt et godt grunnlag for å finne en løsning, og at det har skjedd positive ting i etterkant av demonstrasjonen. Vi har tross alt gått fra en helt fastlåst konflikt uten dialog, til å nedsette en konkret gruppe som skal jobbe med løsninger. I etterkant av arbeidsgruppens arbeid, skal det føres forhandlinger i Fornyings - og administrasjonsdepartementet. Vi har beveget oss fra skyttergravskrig til å lage et helt konkret opplegg som er skissert, og som følger et normalmønster. Partene er enige om at det nå ikke er snakk om å forhandle utenfor tur, men å følge et system for særavtale som vi skal forhandle. Nå er det viktig at alle aktører tar et ansvar for å fokusere på løsning og ikke bekjempelse, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS