- Nå forlanger vi noen resultater!

Av 229 reviderte statlige virksomheter, var Politidirektoratet blant de 22 som fikk mest og alvorligst kritikk av Riksrevisjonen i fjor.

Publisert Sist oppdatert

- Det blir verre for hvert år. Jeg er urolig for utviklingen. Som tidligere politiker, som skattebetaler og som riksrevisor, hadde jeg forventet meg mye mer.

Kosmo sitter bak pulten på sitt kontor med rynkede øyenbryn. Han blar i Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev av regnskapene til 229 statlige virksomheter i 2008. Kapittelet under Justisdepartementet (JD) og Politidirektoratet (POD) er sørgelig langt. Akkurat som det har vært hvert eneste år siden Kosmo ble riksrevisor i 2005.

- Hvor blir pengene av?

De tre siste årene har nemlig JD og POD fått æren av å være blant de 10 prosent av de statlige virksomhetene som har fått alvorligst kritikk av Riksrevisjonen. Det betyr at de ikke har fulgt opp det de folkevalgte på Stortinget har vedtatt.

- Justisdepartementet og Politidirektoratet bør ta dette som en stor utfordring. Det skulle bli så fint bare vi fikk et Politidirektorat. Det fikk de. Så skulle det bli så mye bedre utnytting av ressursene hvis de bare fikk slått sammen politidistriktene. Det gjorde de. Men, hvor er resultatet? spør Kosmo oppgitt før han setter ned følgende regnestykke på et papir.

  • I 2010 hadde Politi- og lensmannsetaten 12 954 ansatte, mot 9692 i 1995 - en økning på 33 prosent.
  • I 2010 hadde Politi- og lensmannsetaten et budsjett på 11,1 milliarder kroner, mot 4,1 milliarder i 1995 - en økning på 170 prosent.

- Jeg spør meg selv. Hvor blir pengene av? Det må være noen sentrale utfordringer med organiseringen og styringen av feltet, for penger, ressurser og kompetanse er stilt til disposisjon.

Har du noen formening om hva som kan være galt?

- Det kan være snakk om vilje og det kan være snakk om holdning. Ta leilighetene i Rådyrveien for eksempel, som Politiforum skrev om i desember. At Justisdepartementet bare har latt disse stå å forfalle er et tydelig eksempel på likegyldighet og en holdning til fellesskapets verdier som er uforståelig.

- Når det gjelder anskaffelser så går det på manglende vilje, for når politidistriktene ikke engang klarer å overholde enkle prinsipper knyttet til konkurranse, så skyldes ikke dette manglende kompetanse, sier Kosmo.

Har POD fått for mange oppgaver? Har de blitt en slags sekkepost?

- De har fått de oppgavene politikerne pålegger dem og da må de være i stand til å løse dem.

Det er igjen snakk om å slå sammen politidistriktene. Med tanke på hvilke resultater den forrige omorganiseringen har gitt, synes du dette er en god ide?

- Jeg kan bare uttale meg som riksrevisor, og med det for øye så fastholder jeg at dersom de skal omorganisere igjen er det en forutsetning at de denne gangen klarer å hente ut gevinsten. I mine øyne har de ikke klart det før.

Hva bør POD og JD gjøre nå?

- De bør analysere situasjonen og lage en plan for hvordan de kan overleve et revisjonsår uten merknader. De bør styrke internkontrollen og legge en kortsiktige og langsiktig plan for hvordan de kan løse utfordringene. I tillegg til oss her i Riksrevisjonen, tror jeg både befolkningen og politikerne nå forlanger noen resultater!

Politidirektør Ingelin Killengreen legger seg flat for kritikken og sier hun tar Riksrevisjonens rapport svært alvorlig.

– Våre distrikter og særorganer har ikke gjort jobben sin. Vi har derfor allerede iverksatt tiltak for å forbedre den interne revisjonen og tilsynet med distriktene. Det er Riksrevisjonens ansvar å finne feil, men det er vårt ansvar å rette opp de kritikkverdige forholdene. Og det akter vi straks å gjøre noe med, sier Killengreen til VG.

Hun er enig i Riksrevisjonens kritikk om manglende satsing på IKT. Dette er det alvorligste på listen, mener hun.

Killengreen sier at hun tar ansvaret for valgene hun har tatt i ti år som politidirektør, og at hun stiller opp dersom kritikken mot politiet skulle ende med åpen høring i Stortinget.

Powered by Labrador CMS