- Tror flere vil slutte i politiet

- Terskelen for å slutte i politiet blir langt lavere når den nye pensjonsreformen trer i kraft.

Publisert Sist oppdatert

Det tror både sivile og operative i politiet.

Gørild Presthus er 46 år og har jobbet 20 år operativt i politiet. Veronika Amundsen er 31 år og har jobbet ni år i politiet som sivilt tilsatt. Begge har valgt yrke med omhu fordi de visste at ansatte i politiet hadde en god pensjonsordning.

Når den nye pensjonsordningen blir innført fra 1. januar 2011, tror både Gørild Presthus og Veronika Amundsen at langt flere kommer til å være åpne for nye karriereveier utenfor politiet fordi den nye ordningen i utgangspunktet er «dårligere» for arbeidstaker enn dagens avtale.

- Jeg så det helt klart som en gulrot å jobbe i politiet da jeg valgte yrke. Muligheten til å gå av med pensjon i en alder av 57 var en av hovedårsakene til at jeg valgte politiyrket i tillegg til den gode tjenestepensjon. Det spiller ingen rolle om jeg kan gå av med pensjon når jeg blir 57 år, hvis jeg ikke har «råd» til det. Jeg tror mange i politiet er innstilt på at de må stå lenger i tjeneste som et resultat av den nye pensjonsreformen for å klare seg bedre økonomisk som pensjonist, sier Gørild Presthus.

Hun får støtte av Veronika Amundsen.

Luktet på det private

- Det er klart det private næringslivet blir mer interessant nå som vi får en dårligere tjenestepensjon. Jeg juger hvis jeg sier at jeg ikke har luktet på det private de seneste årene, sier Veronika Amundsen.

Hun representerer en yrkesgruppe som ofte har høyere utdanning og hvor det ikke er uvanlig å jobbe deltid. I tillegg er det som kjent vanlig at kvinner er borte fra arbeidsplassen på grunn av svangerskapspermisjon.

- Vi har i mange år nærmest godtatt en dårligere lønnsvekst i staten, men vi har i alle fall visst at vi har en god pensjonsavtale å falle tilbake på. Det ser det nå ut til å bli slutt på. Dessverre, sier Veronika Amundsen.

Både Gørild Presthus og Veronika Amundsen innrømmer at de har fått et helt annet syn på viktigheten av en god tjenestepensjon etter at det ble klart at Stortinget vil gjøre om på dagens regelverk.

- Jeg tenkte nok ikke veldig mye på pensjons tidligere. Men nå har jeg fått meg en skikkelig vekker. Det er tross alt store summer det kan bli snakk om avhengig at hva slags type avtale som blir valgt, sier Veronica Amundsen.

- Jeg har fått et helt annet perspektiv på pensjon og hvor viktig det er med en god avtale nå enn det jeg hadde tidligere. Hadde jeg visst det jeg vet nå med tanke på den nye pensjonsreformen, hadde jeg kanskje valgt annerledes, sier Gørild Presthus, og legger til:

- Mannen min jobber også i politiet og er like gammel som meg. Vi snakker mye mer om pensjon nå og viktigheten av det nå enn tidligere. Tidligere har det vært sånn at «alle» politifolk klarer seg når de blir pensjonister fordi vi har hatt en god ordning. Jeg tror synet er ganske så annerledes nå. Spesielt er vi interessert i hva utfallet blir. Men det får vi ikke vite ennå.

- Hva er positivt med den nye ord­ningen?

- Vi får muligheten til å opparbeide oss flere pensjonspoeng noe jeg ser på som et stort pluss, sier Veronica Amundsen og får støtte av Gørild Presthus.

Visste du at:

Født 1942 eller tidligere: Du omfattes ikke av annet enn nye regler for verdiregulering av løpende pensjoner fra 2011.

Født 1943 til og med 1947: Du beholder opptjeningen etter dagens folketrygdregler, og du omfattes også av de gamle reglene for uttak av pensjon. Fra 1. januar 2011 kan du gå av med pensjon selv om du ikke har fylt 67 år. Pensjon blir omfattet av levealdersjustering.

Født 1948: Her gjelder det samme som for dem som er født ifra 1943 til 1947. Du kan velge om du ønsker å gå av med gammel AFP før 1. januar 2011 eller ny ordning detter denne datoen.

Født 1949 til og med 1953: Gjelder det samme som for 43-47-kullene, men du omfattes av de nye reglene for AFP.

Født 1954 til og med 1962: Du får en gradvis innfasing av nye folketrygdsregler. Pensjonsopptjeningen beregnes fullt ut etter både gamle og nye regler, og samlet pensjon utgjør en forholdsmessig del etter alder.

Født 1963 eller senere: Du omfattes fullt ut av de nye reglene om opptjening, uttak, levealdersjustering og regulering av løpende pensjoner.

om Statens Pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene som er regulert gjennom tariffavtaler.