Politiets nye spytthette skal forhindre polititjenestemenn fra å bli spyttet på.

Slutt på spyttklysene

Å sende avgårde en saftig spyttklyse i retning politifolk, vilfra nå av være en dårlig idé. Spytteren risikerer nemlig kun å tilsøle seg selv.

Publisert Sist oppdatert

Nå lanserer Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) en spytthette til bruk mot personer som av ulike årsaker synes spytting er passende atferd i kontakt med politiet.

Og dem er det mange av: Ukentlig utsettes politifolk for denne type forulemping. Det vil mest sannsynlig skje alle i vakt- og beredskap - før eller siden.

– Vi har fått i oppdrag fra Politidirektoratet (POD) om å skaffe politietaten beskyttelse mot spytting, og har kommet frem til dette produktet, sier produktleder i PDMT, overingeniør Vidar Svindal.

Hetta veier bare noen få gram, og det er helt uproblematisk å puste i den. Den kan heller ikke strammes, slik at den er trygg å benytte.

Eventuelt spytt vil bare renne nedover på innsiden og tilsøle spytteren selv.

Gir beskyttelse

Hetta er kun ment brukt i korte perioder, og når en person har fått hetta over hodet, skal han alltid være under tilsyn av politifolk.

Det er altså ikke meningen at spytteren skal sitte bak i cellevogner med en slik hette tredd over hodet, men at hetta skal brukes for å beskytte politifolk mens de håndterer den vanskelige personen.

Beskyttelse mot spytting finnes per i dag ikke i politiet. Det har fått alvorlige konsekvenser. Under en anholdelse i Oslo i 2004 tredde politifolk en vanlig hette over hodet på en spyttende arrestant.

Etter transport inn til helsevesenet for undersøkelse, opplevde mannen oksygentap og døde. Oslo politidistrikt fikk en foretaksstraff på 50.000 kroner etter hendelsen.

I juni 2007, kom POD med et rundskriv som omhandlet politiets maktbruk, derav bruk av mageleie, halsgrep og tildekking av hode. Om bruk av hette for å forebygge spytting, het det:

«Tildekking av den pågrepnes hode eller ansikt med hette, pose eller lignende, kan hemme respirasjon og åndedrett. Tildekking begrenser også muligheten til å overvåke den pågrepnes almenntilstand under transport. Slik tildekking skal ikke forekomme».

Stoppes ikke av forbud

Bruken av dette av dette utstyret kan ikke sies å være omfattet av de særlige bestemmelsene om tildekking av hode i PODs rundskriv 2007/011, er e-postsvaret Politiforum får fra politiinspektør Rune Andersen i PODs beredskapsavdeling.

Både Oslo politidistrikt og Politiets Utlendingsenhet har i et pilotprosjekt brukt hetta med gode erfaringer. I tillegg har Kriminalvärden i Sverige brukt den med godt resultat, opplyser Andersen.

Hetta politiet nå får, er helt ufarlig i forhold til respirasjon og åndedrett. Hetta kan ikke festes eller knytes igjen, slik at spytteren i enkelte utagerende tilfeller vil klare å riste den av seg.

Politiet kan også se ansiktet og øynene på personen, og kan alltid observere tilstanden. Ei heller gir hetta en klaustrofobisk følelse.

Engelsk politi har tidligere benyttet produktet norsk politi nå får tilgjengelig.

– At politiet nå får en spyttbeskyttelse, er langt bedre enn tidligere, hvor det ikke fantes noe. Denne hetta var vanskeligst å rive av seg av alle de fire produktene som har vært ute på testing. Det var politifolk i nasjonal gruppe for arrestasjonsteknikk som testet de fire vi hadde til prøving. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på at det nå kommer en slik beskyttelse, sier Vidar Svindal i PDMT.

Hetta er billig å kjøpe inn, og er til salgs i PDMTs nettbutikk.

Politiets nye spytthette skal forhindre polititjenestemenn fra å bli spyttet på.
Powered by Labrador CMS