200-300 personer i PST-kikkerten

Opptatt av folk som vil bruke vold.

Publisert Sist oppdatert

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har spesiell oppmerksomhet rettet mot i alt 200-300 personer i Norge, opplyser lederen for PST, Jørn Holme, ifølge ANB og NTB.

Han avviser kategorisk at muslimer i Norge blir overvåket som gruppe.

- Vi er ikke opptatt av holdninger eller meninger. PST er opptatt av om folk er villige til å bruke vold. Uansett er det uheldig å koble overvåking til bestemte religiøse grupper. Vi gjør det ikke, sa Holme på et debattmøte i Muslimsk Studentsamfunn i Oslo onsdag kveld.

Han sa at PST ikke ønsker å samle opplysninger om flest mulig personer.

- Det vil være støy i vårt system. Vi ønsker å bruke harpun, ikke trålpose, sa PST-lederen.

ANB og NTB skriver at bakteppet for møtet er det lederen i studentersamfunnet, Mohammad Usman Rana, karakteriserer som en gryende bekymring over at det er en lavere terskel for å overvåke muslimer i Norge. Rana sier det er frykt, særlig blant unge muslimer, for å bli stemplet som terrorister.

Spørsmålet som ble stilt var om norske muslimer er en trussel mot norsk sikkerhet.

Justisminister Knut Storberget (Ap), som deltok i debatten sammen med Holme og advokat Abid Raja, sa at alle i Norge har felles interesser i kampen mot terrorisme. Han la vekt på at et terrorangrep etter all sannsynlighet vil ramme blindt.

- Tiltakene mot terrorisme kan ikke basere seg på etnisitet og ikke være knyttet opp til gruppetilhørighet, slo han fast.

Han sa at politiet er avhengig av dialog med alle grupper og at større åpenhet rundt PST er viktig for å øke tilliten.

- Kanalen inn i innvandrermiljøene er viktig. Hvis den brede tilliten svikter, er politiet hardt ute å kjøre, sa justisministeren.

Holme la til at PST har flere muslimer blant sine ansatte og han ønsket flere.

Ifølge ANB og NTB legger ikke Holme skjul på at PST mener det er grupper i Norge som støtter bruk av terror, men sier at det dreier seg om et fåtall personer, enkelte med norsk statsborgerskap. Han er likevel bekymret over at det etter hans mening er tendenser til økt oppslutning om voldelige løsninger særlig blant unge menn.

Både han og Storberget er enige om at den viktigste løsningen for å hindre spredning av ekstreme synspunkter er å forbedre integreringspolitikken og arbeide med folks holdninger.

- Hvis spesielle grupper, som muslimske unge menn, blir stigmatisert, vil det bare skap grunnlag for vold. Det finnes grupper som ønsker slik polarisering, både i norske miljøer og i muslimske miljøer, sa PST-sjefen.

Han tok ellers avstand fra krav om at norske muslimer må beklage terrorhandlinger som begås av muslimer i andre land.

- Norske muslimer har det samme ansvaret for å forebygge terrorhandlinger i Norge som andre norske borgere har. Det er feil å kreve at de skal beklage. Norske muslimer tar avstand fra terror og trenger ikke gjøre det offentlig mer enn andre nordmenn, sa Jørn Holme

Powered by Labrador CMS