Ber Arbeidstilsynet granske politiet

Unio kaller det omfattende overtidsarbeidet i politiet lovstridig og ber Arbeidstilsynet straks igangsette gransking.

Publisert Sist oppdatert

– Situasjonen er alvorlig, og vi er oppriktig bekymret for arbeidsmiljøet for politifolk. Vi plikter å verne om våre medlemmer og hindre at de blir utnyttet i sitt arbeid. Derfor ber vi nå tilsynet ta affære, sier leder for Unio, Anders Folkestad til Dagsavisen.

Massiv beordring

En undersøkelse i regi Politidirektoratet (POD) viser at politifolk beordres til pålagt overtid nærmere 50.000 ganger i året. POD har ennå ikke offentliggjort hele rapporten, men Dagsavisen kunne allerede onsdag bringe hovedpunkter fra undersøkelsen. Deler av beordringene skjer i pakt med unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven etter enighet mellom den enkelte politimann og ledelse, men Politiets Fellesforbund mener store deler av den pålagte overtiden representerer klare brudd på lovverket.

Lovstridig arbeid

Unio mener opplysningene som er kommet fram er så alvorlige at Arbeidstilsynet må inn for å hindre politiet i å bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser.«Unio har over tid vært bekymret for utviklingen av arbeidsmiljøet i politiet. Det praktiseres beordring til overtidsarbeid i slik grad at det ikke lenger kan være tvil om at det benyttes lovstridig og systematisk overtidsarbeid i den norske politistyrken, særlig blant polititjenestemenn», skriver Unio i sitt brev til Arbeidstilsynet. Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med 270.000 medlemmer, og har blant andre Politiets Fellesforbund som medlemsforbund.– Vi mener i tillegg regjeringen og statsministeren nå bør på banen i denne saken for å få til en dialog som bidrar til å dempe den massive frustrasjonen som over tid har bygd seg opp blant politiansatte, sier Folkestad. (ANB)

Les mer på http://www.op.no/Innenriks/article4173406.ece

Powered by Labrador CMS