Rekordopptak ved Politihøgskolen

Høsten 2010 tar Politihøgskolen opp hele 720 studenter. I dag venter høgskolen storinnrykk på alle sine fire studiesteder.

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen har måttet opprette en ny avdeling for å kunne ta imot alle studentene.

168 unge vil fra denne høsten derfor studere ved Politihøgskolens lokaler i Stavern. I Oslo vil 264 studenter starte sin politiutdanning, mens avdelingen i Bodø og lokalene på Kongsvinger hver skal huse 144 studenter.Politihøgskolen har ansatt i alt 17 nye medarbeidere, hvorav 13 er lærere, for å ivareta den store studentmassen.

- Det blir et hektisk år ved Politihøgskolen og det høye antallet studenter stiller store krav til oss, sier rektor Hans Sverre Sjøvold.

– Fordi det også på sikt vil gi Norsk Politi muligheten til å bli enda bedre er dette imidlertid en utfordring vi er glade for å motta.

Studentene kommer fra hele landet. Flest studenter har oppgitt Oslo og Akershus som sitt hjemstedsfylke, men fylkene Hordaland, Rogaland og Sør Trøndelag kan alle vise til at over 50 studenter har oppgitt disse som sitt hjemstedsfylke.

Til sammen 53 studenter oppgir et av de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, som fylket de hører hjemme i.Kvinneandelen i årets opptak er 35 prosent. 22 studenter med minoritetsbakgrunn fylte i år alle opptakskrav og ble tatt opp.

- Vi skulle gjerne ha sett at antall studenter med minoritetsbakgrunn var høyere, sier Sjøvold.

Han ønsker seg flere studenter med minoritetsbakgrunn.

– Politihøgskolen vil fortsette arbeidet for å øke denne andelen.

Powered by Labrador CMS