Politidirektør Odd Reidar Humlegård er fornøyd med poiltiets støtte.

Folket støttet åpenheten om terrortrusselen

Folk flest synes det var bra at politiet gikk ut med terrortrusselen i juli. Og mener politiet virker mer forberedt på terror nå enn før.

Publisert Sist oppdatert

Hele 85 prosent av befolkningen mener det var riktig av politiet å gå ut med informasjon om terrortrusselen i juli.

Det opplyser politiet på sine nettsider.

Ifølge en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Politidirektoratet oppgir like mange at de hadde stor tillit til informasjonen som kom fra politiet under terrorsituasjonen.

– Når vi for første gang gikk åpent ut med budskap om økt beredskap på grunn av en terrortrussel, så ønsket vi å finne ut av hvordan befolkningen reagerer på dette. Vi er selvsagt godt fornøyd med at 85 prosent mener vi gjorde det riktige da vi gikk ut med informasjonen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Få bruker sosiale medier

Selv om politiet har mange følgere på sosiale medier, er det få som oppgir at de brukte sosiale medier som en kilde til informasjon.

Seks av ti mener TV var viktigst for å få info, mens fire av ti oppgir internett som viktigste kilde. Kun én prosent oppgir sosiale medier som viktigste kilde.

Sosiale medier er imidlertid viktigere blant de unge. 17 prosent av de mellom 15 og 29 år oppgir at sosiale medier var deres viktigste kilde til informasjon under terrortrusselen.

Mer forberedt på terror

Politiet er også mer forberedt på terror enn før, mener de spurte i undersøkelsen. Åtte av ti nordmenn mener dette.

Likevel mener én tredel av de spurte at informasjonen i hovedsak har skapt større utrygghet. Dette gjelder spesielt de unge, der like mange synes informasjonen gir utrygghet som trygghet.

Powered by Labrador CMS