Nødnett i hele Norge

Nødnettutbygging i hele fastlands-Norge. Det er vedtaket Regjeringen la fram i statsråd i dag.

Publisert Sist oppdatert

Utbygging av ett felles nødnett for blålysetatene innbefatter også Hovedredningssentralene og redningshelikopterne, sa statsråd Trond Giske på en pressekonferanse etter statsråd fredag.

Øvre kostnadsramme for resten av utbyggingen er 4,7 milliarder kroner. Nødnettet skal være ferdig utbygget innen 2015.

Seks milliarder kroner

Til sammen vil trinn én og to av nødnettutbyggingen da ha kostet nærmere seks milliarder kroner.

- Dette er en av de største, om ikke den aller største, enkeltinvesteringen i sikkerhet noensinne, sier Trond Giske, som er settestatsråd for justisminister Knut Storberget i saken.

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å vedta utbygging av Nødnett i resten av Fastlands-Norge.

- Dette er regjeringens største satsning på samfunnskritisk infrastruktur i denne perioden, sier Giske.

Kontrakten om utbyggingen av nødnettet har fastpris, og det er penger å spare på å ikke legge ut del to av utbyggingen på anbud.

- Dette er en god avtale for staten, men ikke like god for leverandøren, sier Giske.

Bedre kommunikasjon

Det nye nødnettet gir bedre kommunikasjon på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell og dermed raskere hjelp til publikum ved ulykker og kriser. Nødnettet er avlyttingssikkert og gir brukerne høy dekningsgrad.

Ved å skifte ut gammelt utstyr, styrkes samfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet og til å håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.

- Ved brannen i Oslofjordtunnelen fikk vi demonstrert hvor viktig det er med et godt nødsamband, på tvers av geografiske grenser og etatsgrenser, sier Giske.

Kontrakt i 2006

Stortinget vedtok i desember 2006 å inngå kontrakt om utbygging av Nødnett i et første område omfattende politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

Utbyggingen er på det nærmeste gjennomført, omtrent tre år senere enn planlagt. Leverandøren, som har et totalansvar, har brukt lengre tid på å bygge radionettet enn planlagt. Videre har det vært utfordringer knyttet til leveranser ved brannvesenets og helsetjenestens kommunikasjonssentraler.

Forsinkelsen har gitt en kostnadsøkning på rundt 200 millioner kroner for Staten.

Riktig valg

En evaluering har imidlertid konkludert med at teknologien som er valgt er riktig, at brukerne i all hovedsak er fornøyd og at kontrakten med utbygger samlet sett er god for staten.

Norges realisering av Nødnett er forankret i alle tre nødetater. I internasjonal sammenheng er dette unikt. Samtidig som dette har medført utfordringer i prosjektet, utgjør denne tilnærmingen en betydelig suksess.

- I helsetjenesten har vi et stort behov for å erstatte det gamle helseradionettet med et nytt digitalt nødsamband, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Selv om det fortsatt er noen utfordringer med innføringen av Nødnett i helsetjenesten, ser vi frem til at utbyggingen videreføres slik at vi i løpet av få år har et sømløst nødsamband som dekker hele landet.

Powered by Labrador CMS