Tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har fått nye oppgaver i jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.
Tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har fått nye oppgaver i jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Stillingen som Økokrim-sjef lyst ut

Over et halvt år etter at det ble klart at tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble ny førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, er stillingen som sjef for Økokrim lyst ut.

Publisert

Det har tatt over et halvt år fra tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, til stillingen som ny sjef for Økokrim ble lyst ut. 

Politidirektoratet opplyste til Rett24 i desember, at grunnen til at prosessen hadde tatt så lang tid, var at de vurderte å gjøre om stillingen til en åremålsstilling. 

10. februar uttalte HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet at de hadde konkludert med at det ikke var aktuelt å gjøre stillingen som Økokrim-sjef tidsbestemt. Nå er stillingen utlyst som en fast stilling, med søknadsfrist 27. april. 

Sjefen for Økokrim har ansvaret for enhetens samlede virksomhet, og vil også ha funksjon som førstestatsadvokat. I stillingsutlysningen står det at «Økokrimsjefen skal påse at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skjer ved best mulig utnyttelse av samlede tilgjengelige ressurser» og at «den som ansettes må påregne å bidra inn i eventuelle fremtidige endringer i organisering av politiets særorgan». 

Den som ansettes må blant annet ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og erfaring fra politi- og påtalemyndighet. Personen må også ha god resultatoppnåelse i tidligere stillinger, god samfunnsforståelse og bred  kunnskap om næringsliv og arbeidsliv. POD stiller også som kvalifikasjon at personen må kunne kommunisere tydelig og tillitvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig. 

Trond Eirik Schea har jobbet ved Økokrim i 22 år, og har vært øverste leder i ti år, før han gikk til jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Hedvig Moe har vært konstituert sjef for Økokrim siden 1. desember. 

LES OGSÅ: Økokrim: Ruster opp kampen mot vinningskriminelle